Monitorering

Monitorering i forhold til Fjeldskred, CO2-lagre og geotermi

Marie Keiding
Specialkonsulent
Geofysik og Sedimentære Bassiner