Økonomisk geologi

På basis af geologisk viden om bjergarternes dannelse og udvikling kan GEUS udpege områder, hvor det er mest sandsynligt at finde mineralforekomster i Grønland.

GEUS udvikler geologiske modeller for, hvor der kan være sandsynlighed for at finde mineralforekomster. Arbejdet er primært rettet mod Grønland og er baseret på GEUS’ grundforskning om Grønlands geologiske udvikling, koblet med en geologisk forståelse for de betingelser og processer, der kan føre til dannelse af forskellige mineralforekomster. Denne viden er vigtig for de selskaber, som leder efter forekomster, der en dag kan blive til en mine, som kan bidrage til verdens forsyning af mineralske råstoffer. Forskningen udføres ofte i samarbejde med forskere fra andre Geologiske Undersøgelser, universiteter og mineralindustrien.

Læs mere på engelsk om vores arbejde inden for økonomisk geologi: