Undersøgelse af risiko for alvorlige fjeldskred i Grønland

GEUS afleverede den 4. oktober 2022 den endelige afrapportering af Fjeldskredsprojektet, som blev gennemført i 2019–2022. Afrapporteringen består af en række notater, rapporter og faktablade, som er samlet herunder, samt et GIS-projekt (afleveret til Departementet for Råstoffer og Justitsområdet under Selvstyret).

Dele af afrapporteringen, som omhandler de to høj-risiko fjeldpartier Karrat 3 og Kigarsima, er afleveret løbende siden 2020. Derudover blev der i 2021 afleveret en vurdering af mulighederne for monitering og varsling.

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Marie Keiding
Specialkonsulent
Geofysik og Sedimentære Bassiner