Indlandsisen

To personer arbejde på indlandsisen

Indlandsisen i Grønland er den største iskappe på den nordlige halvkugle. I disse år undergår Indlandsisen og de omkringliggende gletsjere store forandringer i omfang og udbredelse som følge af klimaforandringer.

At indsamle information om Indlandsisens tilstand er vanskeligt. Det barske klima, det ufremkommelige terræn, de logistiske udfordringer og Indlandsisens enorme størrelse gør, at vi bruger en kombination af in-situ-, fly- og satellitmålinger samt modelberegninger til at beskrive og analysere tilstanden af Indlandsisens og dens omkringliggende gletsjere som helhed.

Klimastationer og overvågning 

GEUS har mere end 40 års erfaring i glaciologisk feltarbejde og analyse. Vi har ansvaret for overvågningen af massetabet fra Indlandsisen i Program for overvågning af Grønlands indlandsis (PROMICE) og driver i den forbindelse et ekstensivt netværk af klimastationer på isen (se nedenfor).

Den indsamlede viden og alle data om den grønlandske Indlandsis og de omkringliggende gletsjere stiller GEUS til rådighed for den danske og globale offentlighed gennem PROMICE. Programmet er desuden en god kilde til formidling og undervisning.

Dette er en typisk automatisk klimastation fra PROMICE. Stationen indeholder udstyr til målinger og andre funktioner:
1. Ind- og udgående kortbølget og langbølget stråling.
2. Stationens hældning.
3. Iridium-antenne til satellittransmission af målinger.
4. Vindhastighed og -retning.
5. Sonic ranger til at måle overfladehøjde.
6. Termometer og hygrometer til måling af temperatur og luftens indhold af vanddamp.
7. Tryktransducer til belastningsmåling.
8. Solpaneler.
9. Datalogger, barometre og GPS.
10. Batteriboks med 4 × 28 Ah-batterier.
11. 8-niveaus termistorstreng.

Klik for at forstørre billedet.

Det bidrager vi med

Vi arbejder med monitering, forskning, myndighedsbetjening og rådgivning relateret til følgende områder:

  • Afsmeltning 
  • Isudbredelse 
  • Istykkelse 
  • Overfladeændringer 
  • Isflydning 

Læs mere om GEUS' arbejde på promice.dk.

GEUS’ mange typer af observationer giver en enestående mulighed for at styrke forståelsen af processerne for og omfanget af massetabet fra Indlandsisen specifikt og fra gletsjere generelt. Dette giver mulighed for at øge forståelsen af og give input til vurderingen af både klimaændringernes globale samt lokale effekter og påvirkninger.

Gennem Polar Portalen stiller GEUS blandt andre viden om den grønlandske Indlandsis og havisen til rådighed for alle interesserede. Portalens hovedformål er at gøre det muligt for offentligheden at få indblik i den overvågning af isen, som foretages fra dansk side.

 

 

Robert Schjøtt Fausto
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Andreas Peter Ahlstrøm
Chefkonsulent
Glaciologi og Klima
Jason Eric Box
Forskningsprofessor
Glaciologi og Klima
Nanna Bjørnholt Karlsson
Seniorforsker
Glaciologi og Klima