Overvågning af seismisk aktivitet

GEUS varetager den seismiske tjeneste i Danmark og Grønland. Den seismiske tjeneste indsamler og arkiverer oplysninger om jordskælv, der er mærket i Danmark og Grønland, og yder bistand til offentlige myndigheder m.fl. om forhold, der vedrører jordskælv og atomprøvesprængninger.

Aflæsninger af jordskælv

Data fra de danske og grønlandske seismografer bruges til at lokalisere både lokale og teleseismiske jordskælv. I det daglige arbejde benytter vi endvidere data fra seismografer i vores nabolande, ligesom vores nabolande benytter data fra de danske og grønlandske seismografer. Det er specielt vigtigt, at vi har seismografer i Grønland, da de dækker en stor del af jordens overflade. Derved bidrager vi i international sammenhæng til mere præcise lokaliseringer af jordskælv og atomprøvesprængninger, samt til nærmere studier af processerne bag.

Bidrag til information om jordskælvssandsynlighed (hazard)

Bygningsingeniører har ved projektering af større strukturer, f.eks. de store danske broer, samt bygninger, der skal overholde Euro Code 8, brug for at kende jordskælvssandsynlighed (hazard) i området. Datagrundlaget for beregning af jordskælvssandsynligheden er den længst opnåelige tidsserie for seismiciteten i det regionale område. Tidsserien inkluderer både historiske beretninger og de instrumentelt registrerede jordskælv. De instrumentelle registreringer findes tilbage til 1930 for Danmarks vedkommende.

Myndighedsrådgivning

Myndighedsrådgivning inden for seismologi spænder fra hazard- og risikorådgivning til rådgivning om FN-traktaten Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), som Danmark tiltrådte i 1996. Rystelser fra atomprøvesprængninger registreres af de danske og grønlandske seismografer og analyseres af GEUS. GEUS repræsenterer Danmark i en teknisk arbejdsgruppe under CTBT, og GEUS er endvidere Danmarks 'National Authority' og 'National Data Center (NDC)' på traktaten i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet.

Bidrag til viden

Jordskælv udløses af spændinger i Jordens indre. GEUS benytter seismologiske metoder til at kortlægge disse spændinger, og GEUS benytter desuden jordskælvsmålinger til at kortlægge geologiske forhold. Data fra GEUS’ seismografer er frit tilgængelige i nær realtid. Det er primært til glæde for vores nabolande, som dermed kan bruge GEUS' data i deres jordskælvsregistreringer. Tilsvarende modtager GEUS jordskælvsdata fra alle nabolande til stor nytte i arbejdet med jordskælvskortlægningen. GEUS jordskælvsdata bliver desuden brugt i mange andre sammenhænge, hvori seismiske signaler er blevet udløst, som fjeldskred, sprængninger, glacialaktivitet, overlydsbrag, m.m.

Kontakt GEUS seismologi

Seismografstationer

I Danmark har vi fem permanente seismografstationer, som er placeret rundt omkring i landet:

 • Bornholm
 • Lille Linde ved Stevns
 • Vestvolden i København
 • Mønsted Kalkgrube
 • Sdr. Stenderup Statsskov

I Grønland driver GEUS både seismografstationer alene og i samarbejde med en lang række udenlandske institutioner i forskningsnetværket GLISN. Stationerne er placeret i henholdsvis: 

 • Station Nord
 • Danmarkshavn
 • Daneborg
 • Ittoqqortoormiit (Scoresbysund)
 • Sødalen
 • Tasiilaq
 • Isortoq
 • Narsarsuaq
 • Nuuk
 • Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord)
 • Ilulissat
 • Uummannaq
 • Nuugaatsiaq
 • Upernavik
 • Kullorsuaq
 • Thule Air Base
 • samt fire steder på Indlandsisen, herunder islejrene NEEM, Summit og Raven Camp