De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

GEUS er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Derudover er GEUS partner i Geocenter Danmark og tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.

Emner som vandressourcer, klima, natur, energi og mineraler er i fokus hos GEUS, der bl.a. udfører forskning på internationalt niveau, rådgiver myndigheder og erhverv, kortlægger undergrunden og ressourcerne, samt stiller data og viden til rådighed. 

GEUS organisation

Se hvem der sidder i GEUS bestyrelse og i direktionen, samt hvad vores forskellige afdelinger beskæftiger sig med.

Kontakt

Find en medarbejder eller kontakt vores hovednumre.

Folder om GEUS

Se folderen, der opsummerer GEUS' historie, organisation og arbejde.

Mål og resultater

Gennem vores rapporter, strategier og feltaktiviteter kan du læse om vores resultater og få indblik i vores fremtidige mål.