Feltarbejde

GEUS udfører feltarbejde i bl.a. Danmark og Grønland. Find oplysninger om feltaktiviteter og feltudstyr her på siden.

GEUS og før da GGU (Grønlands Geologiske Undersøgelser) har mere end 100 års erfaring med at udføre feltarbejde i Grønland, Men GEUS tager også på feltarbejde i Danmark og andre lande, og arbejdet foregår både på land, på is og til søs.

Feltarbejde i Grønland indebærer ofte, at man opholder sig i meget øde egne med begrænset adgang til lægehjælp og andre serviceydelser. Afstandene er store, og vejret kan indimellem forhindre både arbejde og transport. Feltarbejde på Indlandsisen eller på snedækkede gletsjere har sine egne særlige udfordringer, og der stilles store krav til deltagernes færdigheder mht. at færdes sikkert på isen. Det samme gælder feltarbejde til søs.

Uanset hvor feltarbejdet foregår, indgår der grundige overvejelser og planlægning vedr. bemanding, transport, udstyr, proviant og sikkerhed, og langt det meste feltarbejde indebærer deltagelse i et eller flere af de sikkerhedskurser, som hvert år udbydes, se Sikkerhedskurser. Udrustningen udgør en vigtig krumtap for alt GEUS' feltarbejde. Herfra bestilles og sendes alt hvad der er brug for til feltkampagner under udfordrende forhold, se Feltudstyr.

Logistik

GEUS har lange traditioner for at udføre geologisk feltarbejde i de mest øde og uvejsomme områder af Grønland og har opbygget stor erfaring og ekspertise (knowhow) i forhold til sådanne aktiviteter.

GEUS sender hvert år 50-100 personer på feltarbejde i Grønland og er således i stand til at udstyre et stort antal personer med passende feltudstyr til ekspeditioner i hele Grønland.

Udrustningen sørger for fragt af feltudstyret til og fra Grønland, og for at alle formaliteter er på plads.

 

Kontakt
Henrik Spanggaard
Logistikkoordinator, Udrustningen
E-mail: hsp@geus.dk

Sikkerhed

Deltagere i feltarbejde i Grønland skal være helbredsgodkendt. Det indebærer, at man skal have foretaget en helbredsundersøgelse, og lægerne ved Medical Office skal godkende, at man er ’egnet til feltarbejde’.

Yderligere er det et krav, at feltdeltagere inden for 6 måneder forud for feltarbejdet får foretaget et tandeftersyn med tilfredsstillende resultat.

Feltdeltagere skal selv bestille tid hos Medical Office eller en anden godkendt søfartslæge i Danmark eller i udlandet.

Helbredserklæring (udfyldt) medbringes til lægen. Se hele instruksen vedr. Helbredsundersøgelse og tandeftersyn.

Deltagere i feltarbejde til søs, uanset hvor det foregår, skal ligeledes helbredsundersøges og have en godkendt såkaldt Blå Bog, jf. reglerne for søfarende 

 

 

Kontakt
Marianne Vestergaard
Logistikkoordinator
E-mail:
mve@geus.dk

Uanset hvor og hvordan feltarbejdet foregår, er det vigtigt at besidde de nødvendige kompetencer for at kunne færdes sikkert og udføre arbejdet under betryggende forhold.

GEUS lægger stor vægt på, at alle, der tager på feltarbejde i vores regi har deltaget i de relevante obligatoriske kurser. Generelt må kurserne maksimalt være 3 år gamle, før de skal fornyes. Dog, hvis arbejdet foregår i Grønland, skal kurset Arktisk Førstehjælp  gentages hvert år.

 

Herunder finder du de sikkerhedskurser, som GEUS tilbyder forud for feltsæson 2024.

Bemærk, at kurserne i Arktisk Førstehjælp 1 og Riffelkurserne udbydes sammen med Københavns Universitet. Med undtagelse af kurserne i Alm. førstehjælp og Elementær brandbekæmpelse, kan deltagere fra KU, DMI og andre eksterne partnere benytte kurserne. GEUS og KU’s deltagere har dog førsteprioritet, inkl. deltagere i GEUS/KU feltarbejde.

Betaling sker ved tilmelding. Kurserne udbydes inkl. moms,
GEUS-deltagere tilmelder sig dog uden betaling, og afregning for kurserne sker internt efterfølgende.    

Gletsjersikkerhed og -træning
Gletsjersikkerhed, Island, 26.2 – 1.3 2024 
Gletsjersikkerhed – tørtræning, Danmark, 17. april 2024

Arktisk Førstehjælp 1
Arctic First Aid 1 – tirsdag den 19. marts
Arctic First Aid 1 – tirsdag den 9. april
Arctic First Aid 1 – tirsdag den 14. maj
Arctic First Aid 1 – tirsdag den 11. Juni

Arktisk Førstehjælp 2
Arctic First Aid 2 – tirsdag den 16. april
Arctic First Aid 2 – torsdag den 16. maj

Førstehjælp
Førstehjælp – hjertestop, skader og kemiske påvirkninger torsdag den 21 marts 2024
Elementær brandbekæmpelse – torsdag den 18. april 2024

Riffelkurser
Riffelkursus – onsdag den 20. marts
Riffelkursus – onsdag den 10. april
Riffelkursus – onsdag den 15. maj
Riffelkursus – onsdag den 29. maj
Riffelkursus – onsdag den 12. juni

Bjørnemøder 
Forholdsregler i isbjørneland, torsdag den 11 april

 

Kontakt
Marianne Vestergaard
Logistikkoordinator
E-mail: mve@geus.dk

Gletsjerkursus i 2022
Gletsjerkursus i 2022

Billederne er fra Island i foråret 2022, hvor Glaciologerne skulle træne deres gletsjer-sikkerhed.

Feltarbejde i Sydgrønland
Rekognoscering og prøveindsamling ved gletsjer i Sydvestgrønland 2010.
Feltarbejde i Sydgrønland
Feltlejr i Sydvestgrønland 2010. De hvide poser indeholder stenprøver, der siden undersøges nærmere.
Marianne Vestergaard
Specialkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Telefon31103038

Det arktiske fællesskab

GEUS er medlem af Isaaffik Arctic Gateway-partnerskabet.

Isaaffik.org er stedet, hvor du får overblik over, hvad der foregår i det videnskabelige arktiske fællesskab.

Her deler universiteter, forskningsinstitutioner og Arktisk Kommando (det danske forsvar i Grønland) deres planer, tilbyder overskydende logistisk kapacitet og samarbejdsmuligheder.

Det er her, man finder leverandører, logistiske samarbejdspartnere og infrastruktur for hele Grønland. Isaaffik tilbyder interaktive kort, tidslinjer, uddannelsesplaner, sikkerhedskurser og meget mere.

Hvad enten du er videnskabsmand, studerende, administrator, beslutningstager, politiker, leverandør eller noget helt andet, er Isaaffik det rette værktøj for dig.

Bliv medlem af Isaaffik.org i dag og få adgang til al væsentlig information vedrørende arktisk forskning, logistik og uddannelse.

Logo Isaaffik

Oplysninger om pårørende

Hvis du skal på feltarbejde med GEUS, anbefaler vi, at der udfyldes oplysningsblanket med kontakt information til dine pårørende.

Oplysningsblanket udfyldes her.

Indberet nærved-hændelse

GEUS ønsker at indsamle og lære af hændelser, der kunne være gået galt, men hvor man slap med skrækken, dvs. nærved-hændelser. 

Indberetning af nærved-hændelse kan ske her.

Sikkerhedsinstruks

For at sikre, at alle deltagere i feltarbejde er bekendt med formalia og krav til sikkerhed ved feltarbejde i GEUS-regi, er det et krav, at man skriver under på, at man har læst instruksen. 

Bekræft, at du har læst Sikkerhedsinstruksen her.