Sikkerhedsinstruks

Retningslinjer for feltarbejde i GEUS-regi er beskrevet i denne sikkerhedsinstruks. De første afsnit er generel information, der gælder uanset, hvilken type feltarbejde man skal udføre. Herefter følger afsnit, der beskriver krav og anbefalinger til specifikke typer af feltarbejde.

For at sikre, at alle deltagere i feltarbejde er bekendt med formalia og krav til sikkerhed ved feltarbejde i GEUS-regi, er det et krav, at man skriver under på, at man har læst instruksen. 

Felter med (*) skal udfyldes