Faglige resultater

GEUS udarbejder hvert år en oversigt over institutionens faglige resultater fordelt på de fem programområder: Databanker og Formidling, Vandressourcer, Energiråstoffer, Mineralske Råstoffer samt Natur og Klima

Faglige resultater indeholder meget korte beskrivelser af GEUS' aktiviteter, og rapporten forholder sig til de mål, der er beskrevet i Arbejdsprogrammet.