GEUS undersøger undergrunden i Nordøstjylland

21-03-2023

I februar–juni 2023 gennemfører De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) seismiske undersøgelser af undergrunden ved rundt om i landet med start i Gassum i området mellem Randers, Mariager og Viborg. Målet er at få mere viden om, hvorvidt områderne kan være egnet til lagring af CO₂.

Seismisk undersøgelse
To mini-lastbiler udsender vibrationer, som opfanges af geofoner bag lastbilerne og i vejkanten. Foto: Michael Westgate (Uppsala University).

Fangst og lagring af CO₂ anbefales af FN’s klimapanel og det danske klimaråd som et væsentligt bidrag til at opnå de CO₂-reduktioner, der er nødvendige for at bremse klimaforandringerne. 

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni 2021 en køreplan for lagring af CO₂, der inkluderer undersøgelser af potentielle lagringslokaliteter i den danske undergrund.

Som en del af dette undersøges de dybere geologiske lag ved Gassum, fordi undergrunden her forventes at være egnet til CO₂-lagring.

Der er planlagt indsamling af seismiske data på i alt fire forskellige lokationer i årets løb, som på baggrund af tidligere undersøgelser ser ud til at have de rette geologiske og geografiske forhold, der skal til for at kunne lagre CO2 effektivt. 

”Vi skal kortlægge undergrunden ved Gassum, Rødby og Thorning og også et havbundsområde i Jammerbugten. På land kommer det til at foregå med særlige lastbiler, der sender akustiske signaler ned i jorden, som vi kan optage og tolke til kort over, nøjagtig hvordan undergrunden er sammensat. Til vands er det et skib, der udsender lydbølger ned gennem vandsøjlen. Det er afgørende for at planlægge et potentielt CO2-lager,” forklarer Nina Skaarup, leder af Afdeling for geofysik og sedimentære bassiner, som leder kortlægningsarbejdet.

Mini-lastbiler på vejene

Undersøgelsen foregår på den måde, at to mini-lastbiler kører på vejene og stopper hver tiende meter for at sende vibrationer ned i jorden, som kastes tilbage af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen.

GEUS har projektansvaret for undersøgelserne af de potentielle lagringslokaliteter.

Den seismiske undersøgelse gennemføres af Uppsala Universitet med assistance fra studerende fra universiteterne i København, Aarhus og Uppsala. COWI er ansvarlig for kommunikation, tilladelser, logistik, samt borgerkontakt via kontaktperson i felten, og Ramudden håndterer trafik-skiltning

Læs mere

undersøgelsens hjemmeside kan du se et kort over vejene, der vil blive kørt på, samt læse mere om både undersøgelsen og CO2-lagring.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte COWI på 41 76 51 93 eller gassum@cowi.com

Nina Skaarup
Statsgeolog
Geofysik og Sedimentære Bassiner