Landskabet under Indlandsisen er nu næsten kortlagt

18-04-2024

Geologien under isdækket er vigtig at kende for at forstå afsmeltningen, forekomsten af værdifulde råstoffer og dannelsen af kontinenter.

Kort over geologien under Indlandsisen
Det opdaterede kort over landskabet under Indlandsisen bygger på en lang række geofysiske data og videnskabelig konsensus om, hvordan de skal tolkes. (Illustration: Mac Gregor et.al)

I al den tid, der har været mennesker på Jorden, har store dele af Grønland været gemt under is. Indtil videre har ingen vidst, hvordan geologien ser ud under det frosne dække.

Men nu har et internationalt forskerhold lavet et databaseret kort over, hvordan 80 procent af landskabet under Indlandsisen sandsynligvis er sammensat.

Kortet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters og er frit tilgængeligt i GEUS Datavers. 

”Indenfor de seneste fem år har vi fået så avanceret billedteknologi, at vi kan begynde at se bunden og dybe dale under isen. Vi har efterhånden indsamlet så mange data, at vi kan danne os et billede af, hvordan bunden af isen er splittet op og har bevæget sig,” forklarer glaciolog William Colgan, der er medforfatter på studiet og seniorforsker hos GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Isens bevægelser afhænger af landskabet nedenunder og fortæller derfor noget om, hvad der befinder sig dernede.

Forskere fra forskellige lande er enige

Udover billedmateriale har William Colgan og de øvrige forskere bag den nye kortlægning taget udgangspunkt geofysiske data. Det er for eksempel magnetiske og seismiske signaler målt fra satellitter, fly og med seismometer.

Forfatterne fra fire forskellige lande har i fællesskab sammensat og fortolket det omfattende datamateriale. På den måde er de nået til enighed om, hvordan kortet over det subglaciale landskab højst sandsynligt skal se ud.

”Det er ikke et endeligt kort, men det er det bedste og mest kvalificerede bud indtil videre,” siger William Colgan.

Kortet giver nyttig viden

Viden om, hvordan geologien ser ud under Indlandsisen, er vigtig af flere årsager:

  • Afsmeltning: Når isen smelter og bryder op, er dens bevægelser bestemt af topografien nedenunder. Når kloden bliver varmere, er det en fordel at kunne forudsige, hvordan de gigantiske ismasser vil arte sig.
  • Råstoffer: Under isen kan der være kritiske råstoffer, som er komponenter blandt andet i vindmøller, batterier, solceller og andre teknologier, der er nødvendige i den grønne omstilling. Når geologien under isen er kortlagt, kan man få en idé om, hvorvidt der findes værdifulde råstoffer.
  • Viden om den jord, vi bor på: En del af svaret på, hvordan Jordens kontinenter blev dannet for milliarder af år siden, gemmer sig måske under Indlandsisen.

Første opdatering i 25 år

Hidtil har det bedste bud på, hvordan geologien er udformet under isen, været afbilledet på et kort, der i 2009 blev håndtegnet af geolog Peter Dawes fra GEUS.

Peter Dawes’ 25 år gamle kort ser meget anderledes ud end det nye: Kortets tektoniske linjer tegnede han ud fra viden om geologien i den isfrie del af Grønland.

De tektoniske linjer på det opdaterede kort er stadig håndtegnede. Men den teknologiske udvikling har gjort det muligt at inkludere mange flere data i vurderingen af, hvor de løber.

”De geofysiske data har vi holdt op mod, hvad der er publiceret om basalgeologien. Når man kombinerer de forskellige datasæt, får man et mere helstøbt billede af Grønlands geologi,” siger geolog Thomas E. Kokfelt fra GEUS.

Thomas E. Kokfelt har bidraget til den nye kortlægning med sin viden om geologien i den isfrie del af Grønland.

Selv om det nye kort over det subglaciale landskab er langt mere detaljeret end det hidtidige, er det stadig ikke fuldendt: Tre områder under isen mangler og fremstår hvide på kortet.
Det skyldes, at der stadig er usikkerhed om, hvordan data fra de tre områder skal tolkes, i forhold til hvilken geologi der er til stedet.

Herunder ses Peter Dawes kort A til venstre, mens det nye, opdaterede kort B er til højre. Det hvide område er endnu ikke kortlagt. (illustration: Mac Gregor et.al) 

Subglacial kort Grønland

William Colgan
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Thomas Find Kokfelt
Seniorforsker
Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Anne Ringgaard
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation
Telefon91333459

Den videnskabelige artikel

"Geologic Provinces Beneath the Greenland Ice Sheet Constrained by Geophysical Data", publiceret in Geophysical Research Letters, April 2024

Forfattere: Joseph A. MacGregor, William T. Colgan, Guy J.G Paxman, Kirsty J. Tinto, Beáta Csathó, Fiona A. Darbyshire, Mark A. Fahnestock, Thomas F. Kokfelt, Emma J, MacKie, Mathieu Morlighem, Olga V. Sergienko