Nye seismiske data fra kortlægning af potentiale for CO2-lagring tilføjet til Undergrundsportalen

05-07-2024

Processerede seismiske data fra Stenlille, Havnsø, Gassum, Rødby, Thorning og Jammerbugt er nu frit tilgængelige.

Figur: De seks lokaliteter for indsamling af seismiske data ses her i et udsnit fra Undergrundsportalen. Linjerne repræsenterer de strækninger, hvor data er indsamlet. Dataene kan ses ved at tilvælge dem som et lag under ’Seismiske data’ i menuen.

Data fra den originale processering af GEUS2023-THORNING 2D survey, såvel som reprocesseringen af dette datasæt, er nu gratis tilgængelig via Undergrundsportalen:

Detaljer og download af datasættene:

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har i de seneste år lavet et omfattende arbejde med at kortlægge potentialet for CO2-lagring i den danske undergrund. I perioden 2022-2024 gennemførte GEUS forundersøgelser af otte områder i Danmark. I forbindelse med undersøgelserne blev der indsamlet nye seismiske data, som bruges til at kortlægge de dybere geologiske strukturer i undergrunden.

Med frigivelsen af processerede data fra GEUS2023-THORNING 2D surveyet er data nu gratis tilgængelig via Undergrundsportalen for alle områder, hvor GEUS har erhvervet nye seismiske data. Det er områderne Stenlille, Havnsø, Gassum, Rødby, Thorning og Jammerbugt.

Frie data

GEUS er national databank for dybe seismiske data og har modtaget og arkiveret data fra seismiske undersøgelser siden 1948. I tillæg til allerede tilgængeliggjorte 3D-data, frigivne boringer og GEUS’ nyindsamlede data, har GEUS gennem de sidste to år arbejdet på at frigive og tilgængeliggøre ældre 2D-datasæt fra arkivet.

Via Undergrundsportalen er der nu gratis adgang til download af processerede data fra dybere 2D-undersøgelser fra stort set alle arkiverede landbaserede undersøgelser, kystnære undersøgelser i Nordsøen samt indre danske farvande, undtagen Bornholm.

Figur: I Undergrundsportalen kan man finde alle datasæt og boringer frit tilgængeligt for download.

Gamle data fremtidssikres

En del ældre seismik er indberettet som analoge data i papirformat, der er skannet og tilgængeliggjort som billedfiler. GEUS har fået vektoriseret og navigationssplejset en række udvalgte billedfiler fra en række af datasæt. Det betyder, at der nu er adgang til datasættene i et digitalt format, der kan benyttes direkte i moderne applikationer.

Figur: GEUS’ nyindsamlede data og digitaliserede ældre datasæt ses her i et udsnit fra Undergrundsportalen.

Relaterede nyheder

Undergrundsarkivet
Malene David Jensen-Juul
Kommunikationsmedarbejder
Presse og Kommunikation

Læs om CO₂-lagring

 

mini magasin CCS