GEUS' organisering

GEUS er organiseret med en bestyrelse og direktion, fire administrative afdelinger samt 9 forskningsafdelinger, der er ledet af statsgeologer og inddelt under fem programområder. Klik på afdelinger og områder for at læse mere. 

organisationsdiagram DirektionBestyrelseDirektionPresse og KommunikationØkonomi og KontraktjuraLogistik og SikkerhedNatur og klimaMineralske RåstofferEnergiVandressourcerData og kortGeologisk DatacenterGeokemiHydrologiGrundvands- og Kvartærgeologisk KortlægningGeoenergi og -lagringGeofysik og Sedimentære BassinerKortlægning og Mineralske RåstofferMaringeologiGlaciologi og Klima