Geoenergi og -lagring

Vi udfører energirelaterede geovidenskabelige opgaver i samarbejde med den anden afdeling på energiområdet på GEUS, nemlig Geofysik og Sedimentære Bassiner.

Vi tilbyder forskning og forskningsrelateret konsulentvirksomhed med efterforsknings- og produktionsmæssige aspekter af energiforsyningen. 

Fokus er på geotermisk energi samt lagring af energi og CO₂ i  undergrunden i Danmark

Afdelingen består af en erfaren og dedikeret medarbejderstab af høj internationalt anerkendt standard indenfor ovennævnte områder. 

Desuden fungerer afdelingen som konsulent for Energistyrelsen, der forvalter statens tilsyn med den danske energisektor, og for hvem der løses opgaver indenfor feltstruktur, feltafgrænsning, reservoir-petrofysiske egenskaber, ressourceevaluering, olie- og gasmigration, m.m. 

Afdelingens hovedfokus er på karakterisering af reservoir og segl, samt fremskrivninger af en væskes bevægelse og udbredelse i reservoiret.  

 

Afdelingens ekspertiser