Overfladenær Land- og Maringeologi

Overfladenær Land- og Maringeologi

Ved Afdelingen for Overfladenær Land- og Maringeologi udføres forskning inden for et bredt spektrum af emner relateret til geologi, ressourcer og processer i de øverste 300-500 meter af undergrunden, både onshore og offshore. 

Afdelingen har betydelig ekspertise inden for kvartærgeologi, glacial geologi, geomorfologi, overfladenær geofysik, 3D-geologisk modellering og udvikling af numerisk baserede kvantitative modelleringsmetoder. Denne ekspertise danner grundlag for forskning og konsulentopgaver inden for områder som paleoklima, geomorfologi, kortlægning og beskyttelse af grundvand, kortlægning af råstoffer on- og offshore, bygeologi, overfladenær geotermisk energi, geohazards, skred og geologiske opgaver i forbindelse med offshore-installationer såsom broer eller tunneler, havnekonstruktioner, kabelgrave og vindmølleparker samt den geologiske struktur i kystområdet.

Afdelingen står desuden for den nationale jordartskortlægning og driver GEUS' boreprøvelaboratorium. 

Afdelingen har en lang tradition inden for geologisk og geofysisk kortlægning og udforskning on- og offshore. Der er etableret fuld kapacitet til shallow-marin geofysisk kortlægning med komplet udstyrspakke, en mindre survey båd samt værksteds- og laboratoriefaciliteter. 

Med primær base i Aarhus, og repræsentation ved Kernelaboratoriet i Taastrup og på Øster Voldgade i København består afdelingen af cirka 35 engagerede forskere, konsulenter, postdocs og teknikere, der leverer forskning og rådgivning på et højt internationalt niveau. 

 

Afdelingens ekspertiser