Skal vi samarbejde?

Har du en ide til et projekt, hvor vi kan bidrage, eller ser du andre muligheder for samarbejde?

GEUS' ekspertise spænder bredt, og vi indgår både i danske og internationale projektsamarbejder og partnerskaber med vidensinstitutioner, myndigheder og virksomheder.

Vi er eksperter inden for bl.a.:

 • Rådgivning
  Vi yder geologisk rådgivning og udfører opgaver for myndigheder og virksomheder omkring vand, natur, miljø, klima, energi og råstoffer. Vores erfaring fra Danmark og Grønland bidrager vi også med i projekter i resten af verden.
 • Forskning og feltarbejde
  Vi leder og indgår i forskningsprojekter, hvor vi bl.a. bidrager med geologisk viden, data, laboratorieanalyser og erfaring med feltarbejde på land og til vands.
 • Analyser og undersøgelser
  Vi tilbyder assistance inden for f.eks. biostratigrafi, isotopanalyser, borehulslogging samt sandstenspetrografi og diagenese.
  Få mere at vide om analyser og undersøgelser
 • Laboratorier og faciliteter
  Vi råder over en lang række laboratorier med stor ekspertise og højteknologisk udstyr. Vi arbejder blandt andet med boreprøver, flyfotos og sedimenter og benytter os af kerneanalyse, HRMS, organisk geokemi, LA-ICP-MS og SEM. Herudover har vi f.eks. instrumenter til seismiske undersøgelser.
  Få mere at vide om laboratorier og faciliteter
 • Kortlægning og dataindsamling
  Vi opbevarer data fra boringer samt seismiske og andre geofysiske undersøgelser af den danske undergrund, der kan fortælle om bl.a. grundvand, råstoffer og geologi. Vi indgår gerne i samarbejde om kortlægning, dataindsamling, dataforvaltning og formidling, der omhandler de geologiske forhold i Danmark, Grønland og globalt.
  Få mere at vide om data

 

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om mulighederne for samarbejde med forskere på GEUS, er du velkommen til at kontakte Enheden for projektudvikling og fondssamarbejde på fondssamarbejde@geus.dk

Hanne Thomasen
Chefkonsulent
Hydrologi
Telefon28109469
Hanne Biolzi Strandby
Administrativ koordinator
Hydrologi
Telefon91333409
Ioannis Abatzis
Chefkonsulent
Geofysik og Sedimentære Bassiner
Lars Henrik Nielsen
Emeritus
Geofysik og Sedimentære Bassiner