Produkter, ydelser og faciliteter

Data og kort

Vores danske og grønlandske datasamlinger består af kort og korttjenester, surveys og baggrundsinformation.

Laboratorier

GEUS råder over en lang række laboratorier med lang erfaring, stor ekspertise og højteknologisk udstyr. 

Publikationer

GEUS udgiver løbende serier, videnskabelige tidsskrifter, rapporter, bøger og populærvidenskab, og meget af det er frit tilgængeligt.

Arkiver

I GEUS' borearkiv, borekernelager og undergrundsarkiv registrerer og opbevarer vi data fra dybe boringer samt seismiske og andre geofysiske undersøgelser omkring grundvand, geologi, olie og gas.

Analyser

Med stor forsknings- og rådgivningsekspertise tilbyder GEUS assistance inden for biostratigrafi, gas og isotopanalyser, geofysisk borehulslogging samt sandstenspetrografi og diagenese. 

Uddannelse, kurser og ekskursioner

Vi tilbyder skræddersyede ekskursioner til geologiske nøglelokaliteter i Danmark og Grønland, samt kurser og uddannelse inden for vandressourcer.