Biostratigrafi

GEUS tilbyder biostratigrafiske analyser af mikro- og makrofossiler og udarbejdelse af data- og analyserapporter på enkelte boringer eller som dele af regionale studier, hvor vi kombinerer biostratigrafiske data med data fra andre geologiske og geofysiske undersøgelser.

GEUS udfører såvel forskning som konsulentarbejde indenfor prækvartær og kvartær biostratigrafi. Vores erfarne biostratigrafiske gruppe omfatter fem palynologer, tre mikropalæontologer og to makropalæontologer, alle i besiddelse af en ph.d.-grad.

GEUS har et højkvalitets palynologisk, mikropalæontologisk og geobotanisk laboratorium med kapacitet til at bearbejde store mængder prøver på én gang. Vores sikkerhedsstandard er på et særdeles højt niveau.

Enkel kokkolith (kalk nannofossil), Prediscosphaera cretacea, Nedre Kridt kalk, Danske Central Graven, og Pollen af slægten Wodehouseia, sen Kridt.

Billeder af (1) enkel kokkolith (kalk-nannofossil), Prediscosphaera cretacea, Nedre Kridt kalk, Danske Central Graven, og (2) pollen af slægten Wodehouseia, sen Kridt.

Biostratigrafiske analyser

Analyser udføres rutinemæssigt på materiale fra boringer og blotninger. Vi dækker følgende fossilgrupper:

 • Mikrofossiler: foraminiferer, diatomerer, nanoplankton, dinoflagellat-cyster, sporer og pollen.
 • Makrofossiler: mesozoiske ammonitter og belemnitter.

Vi kan tilbyde at udføre rutine biostratigrafiske analyser af individuelle boringer eller regionale studier, hvor vi kombinerer de biostratigrafiske data med data fra andre geologiske discipliner, som f.eks. seismik, sedimentologi, geofysiske logs, sekvens stratigrafi, isotop stratigrafi, samt organisk og uorganisk geokemi.

Vores biostratigrafiske data præsenteres som 'distribution charts'. Hertil anvender vi programmet 'StrataBugs', som anvendes af de fleste større selskaber indenfor olieindustrien. Vores kunder omfatter flere større energi- og olieselskaber. Kontakt os for at høre nærmere om vores ekspertise.

Ammonit af slægten Hoplites, mellem Albien (Kridt), Nordgrønland.

Deltagelse i større projekter 

GEUS' biostratigrafiske ekspertise har i de seneste år indgået i følgende større projekter:

 • Trias-Jura-Kridt palyno- og ammonit-stratigrafi i Øst-, Nordøst- og Nordgrønland til petroleum-geologiske studier.
 • Nedre Kridt cephalopod biostratigrafi, biogeografi og palæo-oceanografi, Nordøstgrønland.
 • Kridt-Palæogen biostratigrafi i Øst Grønland korreleret med boringer offshore Færøerne og offshore midt-Norge (hydrokarbon efterforskning).
 • Kridt-Palæogen biostratigrafi onshore og offshore Vestgrønland baseret på en kombination af palynologi, nannofossil- og foraminifer-analyse og korrelation med onshore og offshore Canada (hydrokarbon efterforskning).
 • Øverste Jurassisk og Nedre Kretassisk palynologi og makrofossil stratigrafi på Svalbard og i Barentshavet, Trias-Jura lagserien onshore Danmark og Skåne (CO2-deponering og geotermi).
 • Jurassiske, dybtliggende klastiske reservoirer i Centralgraven (Danmark og Norge) (hydrokarbon efterforskning).
 • Kridt til Danien biostratigrafi i Nordsøen baseret på en kombination af nannofossil-, foraminifer- og palynologisk analyse (hydrokarbon efterforskning)
 • Øvre Kridt til Danien nannofossil stratigrafi i kalkpakken (Nordsøen og onshore Danmark) (hydrokarbon efterforskning, grundvand og geotermi).
 • Oligocæn - Neogen biostratigrafi i den danske del af Nordsøen (hydrokarbon efterforskning)
 • Miocæn biostratigrafi i midt- og Sønderjylland (kortlægning af grundvandsmagasiner).
 • Rekonstruktion af Holocæne havstrømsmønstre omkring Grønland (inklusive havisforhold) baseret på foraminiferer- og dinoflagellatcyste-analyser (palæomiljø og -klimaforskning).
 • Rekonstruktion af senglaciale og Holocæne sedimentære aflejringsmiljøer og havniveau-ændringer i Nordsøen og i de indre danske farvande baseret på makrofossilanalyse (palæomiljø og -klimaforskning).
 • Kvartær miljøhistorie og biostratigrafi i Danmark og Arktis baseret på makrofossilanalyse (palæomiljø og -klimaforskning).

Desuden har vi mange års erfaring i øvre palæozoiske pollen og sporer.

Læs mere om vores ydelser i Palynologisk, Mikropalæontologisk og Geobotanisk Laboratorium

Kontakt

Portræt af Peter Alsen
Peter Alsen
Seniorforsker
Stratigrafi
Telefon91333732

Kontakt

Portræt af Sofia Ribeiro
Sofia Ribeiro
Seniorforsker
Glaciologi og Klima
Telefon91 33 38 43