Arkiver

I vores arkiver og kernelager registrerer og opbevarer vi data fra boringer samt seismiske og geofysiske undersøgelser.

Borearkivet

I borearkivet kan du få hjælp og vejledning til indberetning af data fra boringer. Borearkivet registrerer og opbevarer oplysninger om grundvand og geologi. Borearkivet blev oprettet i forbindelse med Vandforsyningsloven af 1926.

Inspektion af borekerner

GEUS tilbyder inspektion af kerner fra dybe boringer i vores borekernelager, som er udstyret med fremvisningsfaciliteter.

Undergrundsarkivet

Undergrundsarkivet varetager arkivering, kvalitetssikring og formidling af data, der vedrører olie- og gas efterforskningen og anden udnyttelse af undergrunden i Danmark og i Grønland. Primært data fra dybe boringer, seismiske og andre geofysiske undersøgelser.

GEUS Borearkiv
Telefontid
Mandag til fredag kl. 10.00 - 15.00
Undergrundsarkivet