Inspektion af borekerner

GEUS tilbyder inspektion af kerner fra dybe boringer i vores borekernelager, som er udstyret med fremvisningsfaciliteter.

Kontakt os for at reservere tid til inspektion af kerner i vores borekernelager. Alle typer prøver fra dybe boringer på dansk område er er at finde i borekernelageret. Det omfatter borekerner fra mange års olie- og gasefterforskning på land og i Nordsøen, og kerner fra f.eks. efterforskning i forbindelse med geotermisk energi. Borekernelageret rummer mere end 70 000 kasser med borekerner eller andet geologisk materiale.

Vis dybe boring på dansk område på kort

Dybe boringer resuméark

Herudover har borekernelageret kerner fra Grønland. 

Borekernelageret har fremvisningsfaciliteter, som kan bruges til inspektion af borekerner og afholdelse af kerne-workshops.

Prøvemateriale er normalt ikke tilgængeligt til analysebrug. Men GEUS kan give adgang til analysemateriale på standardbetingelser, hvis der dukker gode projekter op.

Alle resultater skal indrapporteres til GEUS, og alle prøver skal returneres til GEUS efter endt brug.

Jesper Dewet Nielsen
Logistikmedarbejder
Logistik og Sikkerhed
Telefon91333542
Jens Gregersen
Logistikmedarbejder
Logistik og Sikkerhed
Telefon24631336

Adresse GEUS Borekernelager

Hørsvinget 1
2630 Tåstrup
Danmark

E-mail: geus@geus.dk
Telefon: 20 12 61 39

Priser

820 kr. pr. time