Data og kort

Danske kort

En samling af de væsentligste af GEUS' kort over Danmark. Her kan du bl.a. finde jordartskort, havbundssedimenter, kort over Den Danske Centralgrav og meget mere.

Grønlandsportal

Grønlandsportalen er en indgang til information omkring mineralske ressourcer i Grønland. Gennem portalen kan du få adgang til data, rapporter, kort og videnskabelig information om Grønlands geologi. 

GEUS tilbyder direkte links til mange af vores datasamlinger, så du kan bruge dem i dine egne programmer.

Vi tilbyder tre metoder:

  1. WMS (Web Map Service/rasterdata)
  2. WFS (Web Feature Service/vektordata)
  3. Shapefile download

Begge metoder kræver noget teknisk forhåndskendskab, som vi kun kan hjælpe med i begrænset omfang.

Har du den fornødne kunnen, så åbn en relevant temaside på første fane.
Læs først temasidens velkomsttekst. Her kan stå noget generelt om tilgængelige metoder.
Kig nu datasættene igennem og aktiver et af dem. Et afsnit foldes nu ud.
Klik på den ønskede metode i bunden af afsnittet:

Hvis en eller flere metoder mangler, så er årsagen typisk, at data ligger på en ekstern server.
I så fald kan yderligere information findes under datasættets metadata.


Hvis noget driller, så kan linket ”Web services” måske hjælpe. Her finder du nogle eksempler og relevant teknisk information.