Indberetning

Fra disse websider er det muligt at opdatere data direkte i Jupiter-databasen.

Opdatering af Jupiter

For at få adgang til dette skal man først tildeles rettigheder i Miljøportalens brugerstyringssystem. For medarbejdere i kommuner, regioner og miljøministeriet sker dette i deres respektive it-organisation. Andre brugere kan i særlige tilfælde også få tilladelse til at redigere. Dette gælder f.eks. for laboratorier, der indberetter analysedata elektronisk til Jupiter-databasen.

Adgang til fagsystemer (Danmarks Miljøportal)

Vandforsyningernes indberetning

Vandforsyningernes indberetning af boringsstatus for det foregående år er pr. 1/1 2022 flyttet til Virk.dk. Der er kun åbent for indberetning i perioden 1 januar – 31 januar.

Kommunernes frigivelse af data sker som hidtil via dette link.

Vejledning til indberetning

Miljøstyrelsens vejledning til indberetninger kan findes på linket: Vejledning til indberetning

Se Danmarks Miljøportals videoguide til vandforsyningernes indberetning på linket nedenfor:
Webinar om ny blanketløsning til indberetning af boringsstatus

Har du brug for hjælp eller spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte Danmarks Miljøportals support på mail: support@miljoeportal.dk

Godkendelse af vandprøver fra analyselaboratorierne

Når et analyselaboratorium har indlæst data med analyser af vandprøver, kan medarbejdere i kommunen/miljøministeriet godkende disse data til offentliggørelse. Der er separate websider for rentvandsprøver og råvandsprøver/grundvandsprøver.

På websiden, der omhandler rentvandsprøver, kan man se, hvilke rentvandsprøver (drikkevandskontrol) der er indlæst i Jupiter, men som endnu ikke er godkendt af kommunen til offentliggørelse. Rentvandsprøverne er grupperet efter, hvilket anlæg de er taget på.

Tilsvarende kan man på websiden, der omhandler råvandsprøver/grundvandsprøver, se hvilke råvandsprøver (boringskontrol) der er indlæst i Jupiter-databasen, men som endnu ikke er godkendt af kommunen/miljøcentret til offentliggørelse.

På de to websider er det muligt at godkende eller afvise de pågældende prøver. Godkendte prøver vil blive offentligt tilgængelige og kan ses i kommunens lokale system, på GEUS' hjemmeside og Danmarks Miljøportal.

Andre webformularer

Vejledning om indberetning af DIADEM
(afgørelser af betydning for ejendomshandler) og afgørelser om ændrede kontrolhyppighed mv. 

Registrering af Diadem-oplysninger.

Andre vejledninger

Vejledning i prøvegodkendelse. Denne vejledning beskriver kun den tekniske del af prøvegodkendelsen.

Kontakt

Spørgsmål vedr. den fællesoffentlige Jupiter skal rettes til Danmarks Miljøportal.

For spørgsmål vedr. Jupiterkort, udtræk fra Jupiter eller generelt om Jupiter-hjemmesiden kan du kontakte os på jupiter@geus.dk.   

Spørgsmål vedr. boringer henvises til borearkivet.