Upload af data

Data på de forskellige udvekslingsformater kan uploades og indlæses i GERDA-databasen.

Data på PC GERDA-format og data på LAS-format samt seismikdata (SEG-Y-format) uploades ved, at data-filen overføres (evt. i zippet form) til GERDA-serveren vha. en webside. Derefter kører der et eller flere programmer på GERDA-serveren, som indlæser data i databasen. Uploadsiderne kan tilgås ved klik på et af følgende links:

Før man kan uploade data til GERDA-databasen, skal man registreres som dataleverandør. Dette sker ved henvendelse til gerda@geus.dk.

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner mht. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet særskilt på siden Nomenklatur.

Jørgen Christian Salomonsen
Systemudvikler
Geologisk Datacenter
Telefon91333968
Ingelise Møller Balling
Seniorforsker
Overfladenær Land- og Maringeologi
GERDA-postkassen