Undergrundsdata fra Grønland

Her finder du oplysninger om boringer samt geofysiske og geokemiske undersøgelser, der er indsamlet gennem mange års olieefterforskning og relaterede videnskabelige undersøgelser i Grønland.

Portalen giver oplysninger om

  • Efterforskningsboringer og videnskabelige boringer udført af GEUS
  • 2D seismiske surveys og linjer
  • 3D seismiske surveys
  • CSEM linjer
  • Geokemiske data om naturlige olieudsivninger

Data kan vises sammen med forskellige baggrundskort.

 

Find undergrundsdata fra Grønland.