Find data i Frisbee

Frisbee.geus.dk er GEUS' website, hvor man kan søge efter data fra undersøgelser af den dybe danske undergrund.

Databasen indeholder rapporter, logs, splejsede logs og digitale kernefotos fra frigivne dybe boringer i Danmark. Det drejer sig hovedsageligt om data fra den danske del af Nordsøen, men også fra boringer på land og i de indre danske farvande. Det er muligt gratis at hente både den afsluttende rapport (completion report) og ’deviation data’ fra en boring.

Frisbee indeholder også rapporter og data fra frigivne 3D-undersøgelser. Datasæt fra 3D-undersøgelser bliver solgt som ’processeringer’. Det er kun muligt at få data fra hele processeringer, og kun såfremt GEUS har modtaget data. De data, der pt. er tilgængelige i Frisbee, er data fra den originale 3D-processering, og det er kun slutprodukterne - f.eks. ’final migration’ og/eller ’final stack’, der findes i databasen. De øvrige produkter f.eks. ’raw stack’ eller ’raw migration’ er inkluderet, såfremt de er fremstillet og en kopi er afleveret til GEUS.

Der er altovervejende tale om data fra Nordsøen, men der er også datasæt fra 3D-seismiske undersøgelser på land, f.eks. ved Stenlille på Sjælland og ved Feldsted og Tønder i Sønderjylland.

Fra 1. juli 2022 kan alle frigivne boringsdata som rapporter, logs og kernefotos hentes uden beregning. Det vil sige alle data inkluderet i GEUS’ boringspakker. Data fra 2D- og 3D-seismiske undersøgelser bliver gratis i løbet af 2022-24.

Nyhedsbrev om undergrundsdata (Frisbee)

Nyheder om undergrundsdata fra Danmark

DK Oil & Gas Portal - New functionalities: Well status & wells in main stratigraphic intervals

See newsletter | Update: newsletter11

Newly released data from wells: Chabazite-1.

See newsletter | Go to map: newly released data

Newly released 3D seismic data set (Danish North Sea): MC3D-CGR2010_DK, MC3D-CGR2011 and AHD2011-4D.

See newsletter | Go to map: newly released data

Newly released data from wells: Vendsyssel-1. 

See newsletter | Go to map: newly released data

Limited handling of orders made via GEUS Subsurface Archive during July 2017.

See newsletter | Go to map: newly released data

Newly released data from wells: Broder Tuck-1 & Broder Tuck-2/2A.

See newsletter | Go to map: newly released data

Reprocessed versions 3D data and Newly released data from wells: Nena-1 and Solsort-1/1A/1B/1C.

See newsletter | Go to map: newly released data | Go to list: 40 released reprocessed data sets

Release of well Spurv-1 and additional reports.

See newsletter | Go to map: Newly released data

Onshore 3D processing: JENSEN-3D-2013 and release of wells Sønderborg-1/1A and Sønderborg-2.

See newsletter | Go to map: Newly released data

General 3D original processings and Newly released 3D processings: DAN2005, DUC2005_DK, MC3D-ANGELINA2007_DK & SOUTH-ARNE-2005.

See newsletter | Go to map: 3D Seismic processings released after 2004

Newly released data from wells: Bo-3X, Gita-1X, Rigs-4 and Ravn-3.

See newsletter | Go to map: Newly released data