Stratigrafisk laboratorium

GEUS udfører såvel forskning som konsulentarbejde indenfor mange biostratigrafiske områder. Stratigrafisk laboratorium tilbyder rutinemæssig præparation og biostratigrafiske analyser på materiale fra boringer, såvel som fra blotninger.

Prækvartær

Prøvepræparation

Laboratoriet har en høj kvalitetsstandard og en kapacitet til at bearbejde store mængder prøver på én gang. Vores sikkerhedsstandard er på et særdeles højt niveau. Vi tilbyder præparation og analyser til brug for forskningsprojekter og for industribaserede projekter. Kontakt os for at høre nærmere om vores ekspertise.

Vi dækker følgende mikrofossilgrupper:

  • Dinoflagellat cyster
  • Sporer og pollen
  • Foraminiferer
  • Diatoméer
  • Nannoplankton
  • Conodonter

Biostratigrafiske analyser

Vi tilbyder også biostratigrafiske analyser, hvor vi kombinerer biostratigrafiske data med data fra andre geologiske eller geofysiske undersøgelser.

Læs mere om vores ekspertise indenfor biostratigrafi.

Kvartær og recent

I laboratoriet udføres desuden præparation af pollen, diatoméer, dinoflagellat cyster og foraminiferer fra recente og kvartære sedimenter fra det nordatlantiske område (Danmark, Grønland, Færøerne). Vores kunder omfatter arkæologiske museer og internationale forskere.

Vores analysemetoder på materiale fra denne del af lagserien omfatter

  • Pollen, til relative og kvalitative bestemmelser
  • Pollenfælder, præparation
  • Diatoméer (søsedimenter og marine sedimenter)

Geobotanisk laboratorium

GEUS tilbyder makrofossilanalyser af kvartære sedimenter – blandt andet i forbindelse med geoarkæologiske, geotekniske og miljøhistoriske undersøgelser.

Peter Alsen
Seniorforsker
Geoenergi og -lagring
Charlotta Jenny Lüthje
Statsgeolog
Geoenergi og -lagring
Telefon91333974

Priser

Kontakt laboratoriet for oplysning om priser.