Danske landskaber

Hvorfor ser landskabet ud, som det gør? Det er et spørgsmål, man kan stille sig, når man færdes i det åbne landskab i Danmark. En del af svaret kan man få ved at betragte og analysere landskabsformerne; ikke sjældent er det oplagt, at menneskelig aktivitet har spillet en rolle for landskabets aktuelle udseende, fx ved bygning af dæmninger eller større trafikanlæg.

Forfattere: Knud Binzer og Ib Marcussen

Som regel er det dog resultaterne af naturlige processer, der er en følge af geologiske kræfter, som gennem tiden har haft afgørende betydning for skabelsen af landskabselementerne, og som tilsammen udgør landskabet. Dette skete længe før, mennesket begyndte at omforme og tilføje nye og nyttige, men 'kunstige' træk i landskabet.

I bogen skildres et udvalg af de almindeligste landskabsformer, der kan træffes i Danmark. De væsentligste landskabsdannende geologiske processer omtales, og deres mulige medvirken ved udformningen af det oprindelige landskab forklares.

Indhold

Klippekyst
Kystklint i kridt/kalk
Kystklint i moler
Kystklint i moræneler
Tidevandskyst, Vadehavet
Udligningskyst
Strandeng
Kystklitter (flyvesand)

Moræneflade; bølget morænelandskab
Hedeslette, smeltevandsslette, sandur, hedeslette-terrasseflade
Dødislandskab
Indsande og dæksand (flyvesand)
Sø og mose
Hævet havbund

Åse
Enkeltbakke (issøbakke / hatformet bakke / kamesbakke)
Morænebakke / endemoræne / randmoræne
Bakkeø

Ådal / ådalsterrasse
Fjorddal / tunneldal / sødal
Erosionsdal / hængende dal

Foto: Peter Warna-Moors

Køb bogen

Du kan købe bogen på vores webshop.

DKK 80 (ex. moms og forsendelse)