Det sydlige Jylland

Det sydlige Jylland - bogudgivelse i serien Geologisk Set. Lokaliteter af national geologisk interesse i det sydlige Jylland er blevet beskrevet i en bog, som danner et godt udgangspunkt for at opleve, studere, forstå og formidle de geologiske processer og naturområder i landsdelen. Det sydlige Jylland rummer Danmarks geologiske historie fra de sidste 25 millioner år. Samtidig er det et område, hvor nutidens naturkræfter sætter deres markante præg på landskabet, ikke mindst ved kysterne.

Forfattere: Peter Gravesen, Peter Roll Jakobsen, Merete Binderup og Erik Skovbjerg Rasmussen

Bogen er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, i samarbejde med Geografforlaget. Det er 5. bind ud af 6 i serien Geologisk set.

Det danske landskab består af tre elementer: Geologi, biologi og kultur, og af disse tre faktorer kan geologien siges at være grundlaget for dyr og planters levevilkår og for menneskets virke. Den geologiske natur synes alligevel at leve en skjult tilværelse i planlægning af naturbeskyttelsen og af tekniske og kulturelle aktiviteter, mens den i de senere år har haft en fremskudt position i arbejdet med råstoffer og grundvandsbeskyttelse. Af hensyn til forskning, undervisning og turisme samt miljø- og ressourceundersøgelser er det imidlertid nødvendigt at beskytte og pleje de mest interessante landskaber, profiler og områder med aktive processer.

Derfor udpegede den daværende Fredningsstyrelse (nu Miljøstyrelsen) i 1984 omkring 200 Nationale Geologiske Interesseområder. Områderne blev foreslået af en arbejdsgruppe af fagfolk fra universiteterne, Danmarks Geologiske Undersøgelse (nu Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS) og Fredningsstyrelsen.

En beskrivelse af områderne blev påbegyndt i 1992 med bogserien "Geologisk set" , hvor der foreligger "Det nordlige Jylland", "Det mellemste Jylland", "Bornholm" og "Fyn og Øerne". Denne bog er således den 5. i rækken, og den bliver afsluttet med bogen om "Det sjællandske Ørige".

I det sydlige Jylland ligger der 25 af de oprindeligt udpegede Nationale Geologiske Interesseområder. I disse områder ses de mest instruktive resultater af de geologiske processer, der gennem millioner af år har skabt Danmark, og som stadig er en vigtig del af vores foranderlige land. Når landet forandrer sig gennem tiden, dukker der ny viden op om nye lokaliteter af national interesse, ligesom eksisterende lokaliteter vil miste deres betydning, fordi vigtige lag eller hele lokaliteter forsvinder. I forbindelse med udarbejdelsen af denne bog er der tilføjet 6 nye lokaliteter, og der er fjernet 5, som dog har fået en kortfattet omtale i forskellige afsnit i bogen. Det vil sige, at der i alt er beskrevet 26 Nationale Geologiske Interesseområder for det sydlige Jylland.

Formålet med bogen er at give bedre muligheder for at opleve, studere og forstå de geologiske processer, materialer og naturområder og forhåbentlig også opleve skønhedsværdien i landskabernes og lokaliteternes udtryksformer. Bogen er også ment som en vejledning ved administration og planlægning af det åbne land og som en guide til geologien i det sydlige Jylland.

Det er ønsket, at bogen skal medvirke til et bedre kendskab til områderne og til geologien i almindelighed, og at den kan bidrage til, at de geologiske interesseområder bliver bedre beskyttet og plejet end hidtil. Det er der både en lokal og national forpligtigelse til. Da geologien ikke er en isoleret del af samfundets grundlag, skal de geologiske værdier også ses i sammenhæng med menneskets udnyttelse af jorden til råstof-, grundvands-, bygge- og jordbrugsformål. Selv om bogen er et indlæg for beskyttelse af bestemte områder, skal de geologiske interesser naturligvis indgå i en afvejning mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.

Bogen er forfattet af Peter Gravesen, Peter Roll Jakobsen, Merete Binderup og Erik Skovbjerg Rasmussen, alle fra GEUS. Det geologiske fag er som alle andre fag i stadig udvikling, og der kan være forskellige tolkninger af de samme geologiske observationer. Der er dog ikke medtaget egentlige diskussioner af forskellige opfattelser. Manuskriptet til denne bog er gennemgået af en faglig følgegruppe, men det skal understreges, at de geologiske afsnit i bogen står for forfatternes regning.

Indhold

Geologisk ramme for det sydlige Jylland
Lokalitetsbeskrivelser

 • 85. Filsø-Blåbjerg
 • 86. Oksbøl Grusgrav
 • 87. Skallingen
 • 95. Elbodalen
 • 95a. Vejlby-Egum kiselgurgrave
 • 96. Trelde Næs
 • 97. Hagenør og Børup
 • 98. Brørup moserne
 • 99. Kongeådalen
 • 100. Gram Lergrav
 • 104. Juvre Dyb (Koresand og Mandø)
 • 105. Emmerlev Klev
 • 106. Tøndermarsken
 • 107. Vongshøj-Tornskov
 • 108. Draved Skov og Kongens Mose 108
 • 109. Jejsing Bakkeø
 • 110. Tinglev-Kværs-Kiskelund
 • 111. Frøslev Sand
 • 112. Vemming Bund Nybøl Nor
 • 112a. Stensigmose Klint
 • 113. Klintinghoved
 • 115. Halk Hoved, Bankel og Noret
 • 205. Årø Kalv og Korsø
 • 206. Vejle Å tunneldal
 • 207. Hvidbjerg
 • 208. Rønshoved
 • 209. Mommark
 • 210. Marbæk Klint

Geologisk naturforvaltning
English summary
Deutsche Zusammenfassung

Køb bogen

Ønsker du at købe bogen, kan du kontakte GO FORLAG

www.goforlag.dk

Pris: Kr. 216 (ex. moms og forsendelse)