Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation

Undervisningsmateriale til gymnasieskolen i naturgeografi, geovidenskab og geografi på HF.

Forfattere: Troels Kullberg, Per Kalvig & Matilde Rink Jørgensen

Videncenter for Mineralske Rastoffer og Materialer (MiMa) har udarbejdet undervisningsmateriale rettet mod gymnasieskolens undervisning i naturgeografi og geovidenskab og geografi på HF efter 2017-reformen.

Under hovedoverskrifterne mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation præsenteres i 28 kapitler de mineralske råstoffers samfundsmæssige betydning, deres lange og dynamiske forsyningskæder fra mineralefterforskning til minedrift og forarbejdningstrinene videre til de når forbrugerne – og efterfølgende, de nye værdikæder som opstår, når varen er kasseret og råstofferne skal indgå i genbrugskredsløbet og den cirkulære økonomi.

 

Materialet omfatter en række tematiske kapitler med tilhørende opgaver, øvelser og videoer, der frit kan hentes fra MiMa’s hjemmeside mima.geus.dk eller direkte på mima.geus.dk/geo-gym

Indhold

 • Kapitel 1 De fire industrielle revolutioner
 • Kapitel 2 Megatrender – Globale vækstdrivere
 • Kapitel 3 Bæredygtighed og bæredygtig udvikling
 • Kapitel 4 Fællesskabets tragedie
 • Kapitel 5 Mineralske ressourcer og reserver
 • Kapitel 6 FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Kapitel 7 Den grønne økonomi
 • Kapitel 8 Cirkulær økonomi
 • Kapitel 9 Affald som ressource
 • Kapitel 10 Innovation – begreber og eksempler
 • Kapitel 11 Danske innovationer med mineralske råstoffer
 • Kapitel 12 Innovation i transportsektoren
 • Kapitel 13 Batterier og den grønne omstilling
 • Kapitel 14 Batteriernes råstofgeologi
 • Kapitel 15 Solceller – en grøn energiteknologi
 • Kapitel 16 Vindmøller – en dansk succeshistorie
 • Kapitel 17 LED – bidrager til mindre energiforbrug
 • Kapitel 18 Mineralske råstoffer
 • Kapitel 19 Det geologiske kredsløb og isostasi
 • Kapitel 20 Råstofferne i det geologiske kredsløb
 • Kapitel 21 Det geologiske kort
 • Kapitel 22 Mineralefterforskning
 • Kapitel 23 Hvad sker der i en mine?
 • Kapitel 24 Råstofknaphed
 • Kapitel 25 Forsyningskæder og værdikæder
 • Kapitel 26 Jernmalm til stål
 • Kapitel 27 Fra sand, sten og kalk til beton 269
 • Kapitel 28 Sjældne jordartsmetaller

Køb bogen

Du kan købe bogen på vores webshop.

Pris: Kr. 125 (ex. moms og forsendelse)

Andre oplysninger


Omfang: 
292 sider

Forfattere: Troels Kullberg, Per Kalvig &
Matilde Rink Jørgensen

Redaktion: Troels Kullberg & Per Kalvig

Konsulent: Bodil Wesenberg Lauridsen

Layout og opsætning: Troels Kullberg

Illustrationer: Jette Halskov

Korrektur: Mariannne Vestergaard &
Kisser Thorsøe

Udgiver:
Videncenter for Mineralske Råstoffer og
Materialer (MiMa)
De Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland (GEUS)

1. udgave februar 2020 (kun digital)

Frit tilgængelig på mima.geus.dk

SBN: 978-87-7871-524-1

Finansieret af: 
Projektet er finansieret af GeoCenter Danmark og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).