Undersøgelser i isen

GEUS' data og kort

Hos GEUS arbejder vi med mange geologiske felter – som grundvand, klima, mineralske råstoffer, geofysiske undersøgelser, Indlandsisen og meget mere.

Her kan du få et overblik over de tilgængelige data og kort. 

God fornøjelse! 

Screenshot fra film med arkivskatte

Arkivets skatte i HD-format

Er du nysgerrig på, hvordan livet var som geolog, inden man kunne få hjælp af nutidens smarte digitale værktøjer?

Så kan du se denne film, der tager dig med på en rejse gennem vores arkiv med feltarbejde, forskning og fantastiske outfits fra 1970'erne og 1980'erne. 

Portaler

Her kan du se en oversigt over de forskellige portaler og interaktive kort, du kan besøge hos GEUS. I de interaktive kort kan du trykke forskellige værktøjer samt kortlag til og fra. Dette gøres via menuen i venstre side af kortet, hvor du også kan læse mere om kortet.

Danske kort

En samling af de væsentligste af GEUS' kort over Danmark udstillet som et interaktivt kort. Flere kort er også til gratis download gennem GEUS' webshop.
Se samling af kort over Danmark

Jupiter

Jupiter er Danmarks nationale boringsdatabase for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Du kan downloade borerapporter med diverse data.
National boringsdatabase (Jupiter)

Grønlandsportalen

Portalen indeholder data, rapporter, kort og videnskabelig information om Grønlands geologi. Du kan også finde gratis kort til download gennem GEUS' webshop.
Flere oplysninger om Geologi og mineralske råstoffer i Grønland.

Grundvandskort og -data

Her kan du se et overblik over vores interaktive kort, der handler om grundvand og drikkevand. Du kan også læse mere om, hvordan vi forsker i drikkevand og sundhed.

GERDA

Her finder du overfladenære geofysiske data i hele landet. Data omfatter bl.a. geoelektriske og elektromagnetiske data, seismiske data, Skytem-data og borehulslogs.
National geofysisk database (GERDA)

Marta

Her finder du data fra råstofundersøgelser lavet i danske farvande siden 1980. Data omfatter seismiske sejllinjer, akustiske data, informationer om boringer etc.
Marin råstofdatabase (Marta)

Undergrundsdata fra Danmark

På GEUS’ undergrundsportal kan man finde alle væsentlige oplysninger og gratis downloade data vedrørende frigivne dybe boringer og geofysiske undersøgelser.

Olie- og gasdata Danmark

Her finder du oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem efterforskning af olie og gas, samt anden anvendelse af undergrunden.
Undergrundsdata fra Danmark

Olie- og gasdata Grønland

Her finder du oplysninger om boringer og geofysiske undersøgelser, der er indsamlet gennem efterforskning af olie og gas, samt videnskabelige undersøgelser i Grønland.
Undergrundsdata fra Grønland

Dyb geotermi-portal

Her finder du en række 3D-dybdekort over de geotermiske reservoirer og tematiske kort, som viser geologiske parametre af betydning for de geotermiske produktionsegenskaber.
Portalen samler vores viden om geotermi

Varmelagringskort og -data

Her finder du data og kort, som giver relevante oplysninger om undergrunden i forbindelse med varmelagring af overskudsenergi.
Find de bedste områder til varmelagring

Jordens varmeledningsevne

Her finder du data fra jordvarmeboringer med viden om jordlagenes varmeledningsevne, som er vigtig ved planlægning af jordvarmeanlæg og overfladenær geologisk varmelagring.
Værktøjer til planlægning af jordvarmeboringer

Andet der kunne interessere dig

Data fra Grønlands Indlandsis

PROMICE finder du data fra målinger af Grønlands Indlandsis omkring afsmeltning, klima, isbevægelse og meget andet.

Isskolen kan du finde information til lærere og elever om isdannelse og isafsmeltning.

På Polar Portalen formidler GEUS, DMI og DTU de seneste observationer om is- og klimaudviklingen i Arktis.

Plakater

Hos GEUS producerer vi plakater med motiver som gletsjere, isfjorde og den dynamiske jord.

Du kan finde plakaterne via de direkte links nedenfor:

Plakater: Grønland (Ilulissat Isfjord)

Plakat: Den dynamiske jord

Bøger

Her kan du finde en liste over de bøger, vi sælger i GEUS.

Vi har både danske bøger og internationale bøger om alt fra mineraler i Grønland og Djurslands geologi til Danmarks jordarter og Færøernes oprindelse.

Nogle bøger kan gratis downloades fra vores hjemmeside, mens andre bøger skal bestilles.