Fedtsten i Grønland

sten på et bjerg

Fordyb dig i de fascinerende fedtsten, der bl.a. findes ved Nuuk-området i Grønland, og bliv inspireret af deres geologiske historie og anvendelsesmuligheder. Måske vækker det endda din interesse for selv at arbejde med fedtsten.

En verden af muligheder

I dag bruges fedtsten mest til souvenirs og kunsthåndværk. Men den spændende sten kan meget mere. Fedtsten fra Nuuk var et eftertragtet råstof for de forskellige kulturer, der har boet i området igennem tiden, fordi den er let at bearbejde, kan holde på varme, kan modstå syrer og er vandtæt. Den er derfor gennem tiden blevet brugt til mange forskellige formål, f.eks. til gryder og lamper, og har været en yndet handelsvare for mange kulturer.

Fedtsten i verdensklasse

Fra den geologiske forskning ved vi, at fedtsten fra Nuuk har meget høj kvalitet. Vi ved også, at der ikke er fedtsten nok til en stor industriel produktion, men der er rigeligt med materiale i de kendte forekomster til, at mange flere i dag kan hente deres egen fedtsten i området. Det er billigere end import – og lokale fedtsten er af god kvalitet.
 

Geologisk historie

Nuuk-området har nogle af de bedste fedtstenforekomster i Grønland og flest forekomster samlet inden for et mindre område. Nuuk-området er samtidig den ældste del af Grønland og kaldes det Nordatlantiske Skjold. Det Nordatlantiske Skjold har været en stabil del af Grønland siden Arkæikum (dvs. mere end 2,5 milliarder år) og er sammensat af flere gamle mindre kontinenter, der kolliderede i forskellige tidsperioder.

Fedtsten bliver dannet ved nedbrydning af ultramafiske bjergarter, som er en meget mørk og tung bjergart. Ultramafiske bjergarter kan bringes op i Jordens skorpe på to måder – enten ved kontinentalsammenstød, hvor dele af den underliggende kappe bliver bragt med op til jordskorpen, eller ved, at de ultramafiske bjergarter har været en del af et større magmakammer med de tunge og mørke mineraler i bunden. Ultramafiske mineraler er ustabile i Jordens skorpe og reagerer let med varme væsker og former nye mineralfaser, og dermed kan fedtsten dannes ved kemisk nedbrydning.

Bjergarter ved Nuuk

Fakta om fedtsten

Fedtsten indeholder store mængder talk, som er et af de blødeste mineraler. Fedtsten er derfor bløde, glatte og med en fedtet overflade.

Talk er let at bearbejde, men er oftere blandet med andre mineraler såsom serpentin, magnesit, klorit, glimmer, amfibol og karbonat. Fedtsten holder på varme, er vandtæt og syrebestandig. Disse egenskaber gør fedtsten ideelt til at udskære genstande og til tranlamper og gryder, mens fedtsten i dag anvendes fortrinsvis til brugskunst.

Fedtsten kaldes også vegsten, spæksten, klæbersten, steatit, samt soapstone på engelsk og ukkusissaq på grønlandsk.

Fedtstensfigur

Fedtstensfigur af Simon Kristoffersen, 1987

Fedtsten som erhverv

I Nuuk-området finder man fedtsten i verdensklasse. Alle interesserede borgere kan udnytte de mange erhvervsmuligheder, der findes i forbindelse med fedtsten: kunst, souvenirs, geoturisme og råstofudvinding.

Læs mere om fedtsten som erhverv.

Har du spørgsmål?

Kontakt geolog Majken D. Poulsen på GEUS' kontor i Nuuk

E-mail: madp@geus.dk

Telefon: +299 56 23 51