Isskolen

Isskolen henvender sig til folkeskolens 6.-10. klassetrin og er bygget op som et undervisningsforløb til geografi eller natur/teknik.

Eleverne kan lære om klimaforandringernes påvirkning på gletsjere, iskapper og Indlandsisen, og hvilken betydning dette har for havniveauet. 

Isskolen er publiceret af SVALI i samarbejde med PROMICE og vedligeholdt ved GEUS.

Signe Bech Andersen
Statsgeolog
Glaciologi og Klima