Manganepidot

Manganepidot fra den store vejsten i Paamiut. Foto: Jakob Lautrup

Farve

Rød til svagt lyserød

Hårdhed

6-7

Beskrivelse

Manganepidot er en yderst sjælden smykkesten i Grønland. Den krystalliserer monoklint med to på hinanden vinkelrette spalteretninger.

I Grønland forekommer manganepidot som tætte masser i bjergarter med kvarts, feldspat og kalcit.

Forekomst

Mineraler med indhold af mangan er sjældne i Grønland, og meget tyder på, at grundstoffet ikke spiller en særlig stor rolle i Grønlands geologiske udviklingshistorie. Der er ikke fundet krystaller af manganepidot i Grønland – kun tætte masser eller millimetertynde sprækkefyldninger.

Opdagelse

I 1988 blev der fundet en løs blok manganepidot ved Paamiut. Blokken, der skilte sig ud med sin røde farve, fungerede som vejmarkering. Den var ca. 1 m3 stor og bar tydeligt præg af at have været transporteret af isen under sidste istid.

Det dominerende lyserøde mineral blev foreløbigt omtalt som thulit, inspireret af en tilsvarende norsk mangansilikatbjergart (ordet Thule menes at være et oldgræsk navn for Norge). Ved nærmere undersøgelse af mineralets sammensætning kunne det dog ikke bekræftes, at der var tale om thulit.

Ihærdige undersøgelser i Grønland har ikke kunnet finde mineralet i det faste fjeld i Paamiut-området svarende til denne blok. Derfor mener man, at Indlandsisens mægtige ismasser dækker over oprindelsesstedet.

Under GEUS’ feltarbejde i Grønland i 2004 og 2014 dukkede der nye prøver af manganholdige mineraler fra epidotgruppen op – i begge tilfælde i grundfjeldet mellem Maniitsoq og Nuuk. Ingen af prøverne egnede sig som smykkesten.

Stenens kemi

Smykkestenen tilhører epidotgruppen, som er en stor mineralgruppe med varierende kemiske sammensætninger. Den røde farve skyldes et manganindhold på 1,35 pct.