Tøvelde

En sø fra tiden lige efter istiden

Sådanne ses der ikke mange af i Danmark. Men på Møn helt ude ved kysten syd for Tøvelde, kan man se en fin velafgrænset sø, der er dannet i tiden lige efter, at de sidste ismasser var smeltet væk fra området. På dette tidspunkt var der stadig ret koldt i landet. Danmark henlå som en arktisk steppe, hvor kun de mest hårdføre planter kunne finde fodfæste i den nøgne jordbund. Vinden havde derfor frit spil på jordoverfladen.

Lag fra denne tid er ikke bevaret ret mange steder med undtagelse af de steder, hvor vinden blæste jord og planterester ud i de søer, som dengang fandtes. I nogle af lagene kan man finde rester af muslinger og snegle, der levede i søen. De er i sig selv et nærstudie værd.

Hvor

Ud til kysten på det sydøstlige Møn, nær Tøveldestenen

Koordinater

54.950026, 12.30796

 

Region Sjælland

Den lave klint ved Tøvelde

Den lave klint ved Tøvelde.
Foto: Marianne Jacobsen