Djævlestenen Egebæksvang

Djævlestenen

Stenen er regulært rhombeformet med flad overside, der på højeste sted hæver sig omtrent en meter over skovbunden. Bjergarten er en syenitisk gnejs. Men hvorfor det er en djævlesten vides ikke.

Geologi

Djævlestenen består af mellemkornet syenitisk gnejs med denne omtrentlige mineralfordeling:

  • 60% kødfarvet kalifeldspat
  • 20% hvid plagioklas (albit)
  • Mindre end 15% kvarts
  • Omkring 5% mørke mineraler

Til de mørke mineraler hører imbrikerede pladeformede biotitkorn. Mineralsammensætningen med et ringe kvartsindhold betyder, at bjergarten betegnes felsisk og kaldes syenitisk. Gnejs er en metamorf bjergart, der har fået sit lagdelte og stribede udseende under indflydelse af højt tryk.

Stenens navn

Det har ikke været muligt at opspore, hvorfor kæmpestenen i Egebæksvang er blevet en djævlesten. Stenen har en navnebror, idet der ligger en djævlesten ved Reerslev i Vestsjælland.

Fredning

Djævlestenen i Egebæksvang er ikke fredet, da der ikke kendes sagn om stenen. Sagn er den mest almindelige grund til, at mange andre af Danmarks store sten er beskyttet af fredning.


 


 

Feltbeskrivelse: Thomas Find Kokfelt, GEUS

Tekst: Henrik J. Granat, GEUS

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein 75.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 46.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 43.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Djævlestenen

Djævlestenen er 12 m i omkreds. Formen er rektangulær 3 gange 3 m og er højest 1 m over terræn midt for sydenden. Hvor meget der gemmer sig under terrænoverfladen vides ikke.

Nogen har ristet tegn i stenen: ETP står der midt på den flade overside.

Grøn mos.

Besøg Djævlestenen

Djævlestenen befinder sig ved Egebæksvang, Egebæksvang Sogn i Helsingør Kommune. Egebæksvang er statsskov og hører under Naturstyrelsen Nordsjælland. I offentligt ejede skove må du færdes overalt til fods hele døgnet. På cykel dog kun på skovveje og stier. Læs mere om adgang til offentlige skove her.

Djævlestenen ligger i statsskoven Egebæksvang ved Øresundskysten mellem Helsingør og Hørsholm. Offentlig parkering findes ved Strandvejen i det østlige hjørne af skoven. Flere skovstier fører fra P-pladsen på marint forland op ad den fossile kystskrænt til stenen. Den ligger i en lille lysning mellem bøgetræer på morænefladen i skovens nordlige hjørne.