Kæmpesten Hedensted

Kæmpestenen ligger udenfor Lille Dalby ved en Hjertesti i Torup Bakker. Den er let at finde ved den fint anlagte sti. Kæmpestenen har selskab af eg og ask på skrånende terræn tæt ved Torup Bæk. Stenen består af stribet og båndet gnejs med udsvedte kvartsårer.

Geologi

Kæmpestenen i Lille Dalby er en tydeligt stribet gnejs med biotit. Svage mineraler er opløst og danner aflange gruber. Enkelte 2 mm brede kvartsgange træder frem fra stenens overflade. Disse kvartsårer er ”svedt” ud af moderbjergarten forstået på den måde, at kvarts har lavt smeltepunkt og opsmelter først under stigende temperatur eller stigende tryk. Hvis tryk og temperatur ikke bliver højere end kvarts smeltepunkt opsmelter kun kvartsen, som derefter krystalliserer igen i bånd. Kæmpestenen ved Hedensted minder geologisk set meget om Offerstenen ved Gylling, der også ligger i morænelandskab skabt af det Ungbaltiske Isfremstød, der nåede Den Østjyske Israndslinje for 19.000 til 18.000 år siden.

Trolde og bjergmænd

Stenen er kastet af en trold eller bjergmand fra Skovby efter Hedensted Kirke.

Laver og mosser

Stenen er ovegroet med grå lav og grøn mos.

Foto Henrik J. Granat

 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Houmark-Nielsen, M. m.fl.(2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s.

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde Aktuell, Sonderheft 6, Hamburg/Greifswald oktober 2005. Stein nr. 67.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 50-95, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 94.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 273 sider plus kort. Side 232.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 298.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kæmpesten Hedensted

Kæmpestenens størrelse er svær at vurdere, da den ligger delvist begravet på en skrænt med tornet buskads omkring. Målt vandret over ryggen har den disse mål for længde og bredde: 3,8 x 2,8 m. Højden mod vest ud mod dalen måler 2,3 m over det skrånende terræn.

Besøg Kæmpesten Hedensted

Den store sten i Lille Dalby ligger i den østlige udkant af Hedensted mellem Vejle og Horsens. Du kan parkere ved Børnehuset Lille Dalby, Ll Dalbyvej 2b, 8722 Hedensted. Fra rundkørslen lige ved følger du først en asfalteret cykelsti, der efter sving til venstre bliver til grussti, som også er Hjertesti i Torup Bakker. Efter 300 m langs ådalens østflanke ligger stenen i en lille løvtræsbevoksning med ask og eg tæt ved Torup Bæk og med udsigt til golfbane.