Kyllingeklippen

Kyllingeklippen

Kyllingeklippen ligger revnet i Bodilsker Plantage som et kvindeligt modspil til de mange bautasten, der lystigt stritter op rundt omkring på Bornholm.
Tæt på viser stenen sig at bestå af kold klippe, men to af slagsen: På undersiden ser du pegmatit med kødfarvede kalifeldspatkrystaller så store som valnødder. Hovedparten af den todelte kæmpesten består dog af en mørk homogen granittype, hvor de fleste korn har størrelser omkring et par millimeter.

Geologi

Kyllingeklippen i Bodilsker Plantage består højst sandsynlig af Paradisbakke-migmatit eller bornholmsk gnejs.

Oversiden og siderne af kæmpestenen er dækket af lav, og kun enkelte steder kan bjergarten skimtes i begrænsede udsnit. Hvor den kan ses, er kornstørrelsen mellem, og farven domineres af mørke mineraler, hvori rødlige og hvide mineralkorn af feldspat lyser op.

Det har ikke været muligt at finde de lyse flammer, som karakteriserer Paradisbakke-migmatit, og foliation (stribning og fælles orientering af mineraler), som karakteriserer den bornholmske gnejs. Det mørke og mellemkornede sammen med placeringen på grænsen mellem grundfjeldsområder med migmatit og gnejs sandsynliggør, at bjergarten hører til en af de to typer.

Undersiden af Kyllingeklippen er markant anderledes. Kødfarvede kalifeldspatkrystaller op til 4 cm store og hvid eller røggrå kvarts ses nemt, idet laver og anden bevoksning ikke har kunnet finde fodfæste. Grovkornede årer af denne type kaldes pegmatitgange. Pegmatitgange op til 10 cm brede findes i både migmatit og gnejs. Pegmatit blev dannet som det sidste, da bjergarten udkrystalliserede, og hører dermed til den yngste struktur i Paradisbakke-migmatit og bornholmsk gnejs.

Paradisbakke-migmatit og bornholmsk gnejs tilhører de ældre bjergarter på Bornholm med en alder på omkring 1,7 milliarder år.

Stenens størrelse

Kyllingeklippen er nærmest cirkelrund og 1,4 høj. Den måler 5,4 m vinkelret på revne og 5,5 m langs med revne. Omkredsen er målt til 16 m. Volumen anslås til 25 m3 og vægten til 65 tons.

Jættekvinden fra Sverige

'Flad Klippe' skulle ifølge sagnet være kastet til sin plads af en jættekvinde oppe fra Sverige et sted. Stedbeskrivelse til 'Flad Klippe' i overleveringen og navnet i sig selv sandsynliggør, at der er tale om samme sten som den, vi i dag kalder Kyllingeklippen.

Foto: Henrik J. Granat

Stenens navn

Flere kæmpesten og store sten på Bornholm hedder noget med høne eller kylling. F.eks. Æggehønen ved Allinge og Kyllingehønen sydvest for Åkirkeby.

Fælles for dem er, at de er skubbet op af indlandsisen og ligger oven på mindre sten, som en høne ligger på æg eller varmer kyllinger.

I Norge foran nutidige gletsjere ses fænomenet også, men der kaldes det et bræbord, idet bræ er det norske ord for gletsjer.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Paradisbakke-Migmatit

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de Bornholm – Gesteinsliste – Bornholm-Gneis

Hansen, F. (2010): www.367ture.dk, 367 ture i Bornholms natur: Hellig Hågen – Hilsestenen i Lyngen.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 273 sider + kort. Side 124.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen, Det Schønbergske Forlag, 451 sider. Side 179.

Butzbach, J. (2000): Bornholm gennem 1700 millioner år. William Dams Boghandel A/S, 88 sider. Side 29-30 og 65.

Gravesen, P. (1996): Geologisk Set, Bornholm, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Redaktion Steen Andersen, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, 208 sider. Side 13-15, 62-63 og 74-79.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Kyllingeklippen

Nærmeste eksempel på en bornholmsk bautasten finder du i Hellig Hågen også ved Lyngvejen, men 200 meter længere mod nord. Den er også værd at hilse på. Historien går sådan, at hvis du ikke hilser på Hellig Hågen, når du passerer, vil stenen straffe dig! Læs hele historien om Hellig Hågen.

Besøg Kyllingeklippen

Kyllingeklippen kan findes i Bodilsker Plantage, Bodilsker Sogn, Bornholm. Kyllingeklippen ligger i Bodilsker Plantage på Østbornholm mellem Aakirkeby, Nexø og Østermarie. Der er skilte til Povlsker Højlyng, så det var nok navnet, før Lyngen sprang i skov eller blev tilplantet. Kyllingeklippen ligger i kanten af nåleskov lige ved og i østsiden af Lyngvejen, der stikker mod nord fra den store landevej 38 Rønnevej mellem Rønne og Nexø. Kommer du nordfra kan du køre af Ølenevej og svinge mod øst cirka en halv kilometer efter, du har passeret Øle Å.

Vejene i plantagerne er små, smalle og snoede og egner sig fortrinligt til at cykle og vandre på.

Kyllingeklippen ligger synlig 20 m fra offentlig vej med små trampestier hen til stenen. Så der er vist ingen problemer i at liste helt hen til stenen, selvom skoven er privatejet. Den ejes nok stadig af Skovselskabet Poulsker ApS, som fik den overdraget i 2006. Det er muligt, at skoven lukkes, når der er jagt.