Søllestedgårdstenen

Søllestedgårdstenen

Vestlollands største og eneste kendte kæmpesten ligger under bøg og eg i Søllested Skov. Den er næsten helt mosdækket, men nogle steder titter en særdeles grovkornet og porfyrisk granit frem med karakteristika, der mest af alt peger på finsk herkomst, selvom også svensk grundfjeld bejler til moderskabet. Hvis Søllestedgårdstenen består af rapakivigranit fra Finland, har den rejst 1000 kilometer, før indlandsisen efterlod den på Lolland.

Geologi

På trods af mosdække ses en meget grovkornet bjergart med kantede, indimellem rektangulære og enkelte steder helt kvadratiske korn. Lyse rosa kalifeldspatkorn op til 3 cm store dominerer bjergarten. Herimellem ses hvide plagioklaskorn 1,0 til 1,5 cm. Enkelte steder anes ringformede strukturer, hvor rosa omkranser gråhvid. Korn af grå kvarts omkring 0,5 cm store snor sig som kæder mellem de større feldspatkrystaller. Spredt findes hobe af sorte glinsende mineraler, der antagelig er biotit og måske hornblende.

Samlet set fremstår bjergarten med afblegede farver. Stenen er butkantet og afrundet, og bjergarten virker sprød og smuldrende med mineralkorn, der ligger op ad hinanden i stedet for at flette ind i hinanden.

Kalifeldspat – 50%

Plagioklas – 25%

Kvarts – 20%

Mørke mineraler – 5%

Mineralerne kalifeldspat, plagioklas og kvarts klassificerer bjergarten som en granit. Den grovkornede tekstur og de porfyriske ringformede strukturer med øjne og det, at bjergarten virker sprød og forvitrer let, er typiske træk for en rapakivi-granit. Rapakivi er finsk: 'Rapa' betyder brokket eller krummeagtigt, og 'kivi' betyder sten. Rapakivi-massiver findes ved Ålandsøerne og i den sydlige del af Finland.

Et bud på bjergart kunne være en Laitila-rapakivi fra det næststørste rapakivi-massiv i Sydvestfinland. Omtrent samme karaktertræk – grovkornet, porfyrisk og øjne – findes hos filipstadgranitterne i Midtsverige, som derved også bliver et bud på herkomst. Filipstadgranit mangler dog det sprøde, skrøbelige og let forvitrbare præg. For fødselssted i Finland taler desuden isbevægelsesretningen. Yngste isfremstød over Lolland kom netop fra østersøegnene, hvor både Ålandsøerne og det sydlige Finland som bekendt ligger.

Hvis Søllestedgårdstenen virkelig er en rapakivi fra Finland, har den rejst omkring 1000 kilometer med indlandsisen.

Søllestedgårdstenen minder om Hamborggårdstenen ved Hærvejen i Jylland og Kirke Flinterups kæmpesten i Midtsjælland.

Kulturspor

Søllestedgårdstenens overside ser nogle steder kantet ud. En stenhugger har muligvis været på færde og hugget stykker af kæmpen.

Søllestedgårdstenen
Foto: Henrik J. Granat

Feltbeskrivelse, tekst og fotos: Henrik J. Granat, GEUS

Naturpark Nakskov Fjord: Søllested Skov, Søllestedgård og Søllested.

Houmark-Nielsen, M. m.fl. (2005): De seneste 150.000 år i Danmark, Istidslandskabet og naturens udvikling. Geoviden, geologi og geografi nr. 2, 2005. 20 s. 

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de – Laitila-Rapakivi 

Wilske, H.: www.skan-kristallin.de - Filipstad-Granite 

Bräunlich, M.: Kristallin.de – Einführung in das Thema “Rapakiwis”.

Bräunlich, M.: Kristallin.de – Einführung in das Thema “Rapakiwis”, Teil 2.  

Madsen, S.: Svens StrandstensSite – Rapakivibjergarter.

Udforsk stenen

Læs mere om Søllestedgårdstenen

Længde og bredde måler 4,5 x 3,0 m. Omkredsen er 12 m målt lige over terræn. Stenen stikker blot 0,8 m op over terrænoverfladen, men der gemmer sig sikkert en anseelig, men ukendt del under skovbunden. Vægten af den synlige del anslås til 15 tons.

Besøg stenen

Find vej til Søllestedgårdstenen

Søllested, Søllestedgård og Søllested Skov med Søllestedgårdstenen ligger på Vestlolland mellem Maribo og Nakskov. Fra Vestre Landevej Rute 9 mellem Maribo og Tårs svinges mod syd af Abedvej og mod vest af Søllestedgårdvej, hvis du kommer fra Maribo siden. Kommer du fra Tårs, går korteste vej ad Frisenlundvej Rute 275 mod syd, før du må svinge mod øst ad Søllestedgårdvej. Søllestedgårdstenen ligger i skovbunden cirka 50 m syd for Søllestedgårdvej. Det er muligt at parkere i rabatten.

Søllested Skov drives fra herregården Søllestedgård. Skoven er privat. I private skove må du være fra klokken 6 om morgenen til solnedgang og kun gå eller cykle på veje og stier.

Læs her om adgang til private skove.