Store Pigesten

Store Pigesten

Danmarks fladeste landskab er Rønnerne på Læsø. Der er så fladt, at du dårligt kan kalde det et landskab, men nærmere et hav, du kan gå på. Helt fladt er der nu ikke. Overalt ligger der sten – store sten – og bryder horisontens grænse mellem himmel og hav. På afstand nogen gange endda frit svævende i varmedis. Tættere på næsten altid i en ring af vand, som var de faldet fra himlen og havde sprængt et krater.
Store Pigesten er Rønnernes højeste sten, knap halvanden kilometers gåtur fra p-pladsen ved Læsø saltsydehytte.

Geologi

Rønnernes uendeligt mange sten stammer fra Yoldia-leret, der blev aflejret i et ishav, der bredte sig foran indlandsisen i slutningen af sidste istid. Stenene kom sejlende med isbjerge fra Vestsverige og Sydnorge og dumpede ned i den lerede havbund, når de smeltede fri.

Store Pigesten var svensker, før den blev læsøbo. Den består af Bohuslen-granit, der stammer fra vestkysten af Sverige nord for Halland og op mod Oslofjorden. Bohuslen-granit er mellemkornet og enskornet kun med enkelte korn større end 1 cm. I Store Pigesten ses rosa røde kalifeldspatkorn, hvid plagioklas og glasklar kvarts.

Store Pigesten og Bette Pigesten

Om Store Pigesten og Bette Pigesten fortælles, at to piger reddede sig op på disse sten på flugt fra gale tyre eller stude.

I en version af historien skulle studene komme fra et forlist skib. Ifølge en anden historie var det et pludseligt stigende hav, som pigerne reddede sig fra ved at kravle op på stenene.

Sandt er det, at kreaturer sættes på græs på Rønnerne. Og lige så sandt er det, at Rønnerne indimellem overskylles af havet.

Store Pigesten er overvokset med laver

Omkringliggende sten

Bette Pigesten ligger hundrede meter nord for storesøster lige øst for sporet mod Hornfiskrøn. Den blev kløvet i flere dele i 1940’erne. Ligeledes på Kringelrøn ligger Blå Sten og Topstenen. Har du mod på en længere vandretur, findes Saltstenen i Hornfiskrøns Flod tæt ved den ebbevej, der forbinder Kringelrøn og Hornfiskrøn. På Hornfiskrøn findes Engelskmandens Grav blandt mange andre store, men unavngivne sten. Helt ude på sandfladen øst for Hornfiskrøn ligger Uglestenen – Danmarks ensomste sten.


 


 

Henrik J. Granat, GEUS

Granat, H.J. & Kokfelt, T.F. (2019): Kæmpesten i Vendsyssel og på Læsø, Feltrapport fra besigtigelse og petrografisk undersøgelse, Maj 2019, Upubliceret feltrapport, GEUS. 11 sider.

Hansen, J.M. (2018): Læsø – øen med vokseværk, Forhistorie, opståen, kystdannelse, landskaber, vegetation og saltforekomster, 96 sider. Side 15-16 og 29.

Krause, K. & Meyer, K.-D. (2018): Groβe Findlinge in Dänemark – Ergänzungen zu Krause 2015. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 10: 1-38, 40 Abb., 1 Karte, 1 Tab. Hamburg/Greifswald Februar 2018. Stein nr. 27.

Wilske, H.: Schweden/Magmatite/Bohuslän-Granit

Krause, K. (2005): Die gröβten Findlinge in Dänemark. Geschiebekunde aktuell, Sonderheft 6: 36 S., 26 Abb., 1 Tab., 1 Karte. Hamburg/Greifswald Oktober 2005. Stein nr. 27.

Andersen, S. (2001): Vandreblokke i Danmark, løbenr. 1-49, Foreløbig registrering. Upubliceret rapport Skov- og Naturstyrelsen. Løbenummer 38.

Hansen, J.M. (1994): Læsø’s tilblivelse og landskaber – om øen der rokker og hopper. Danmarks Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet. 56 sider. Side 13 og 34-36.

Lidegaard, M. (1994): Danske sten fra sagn og tro, side 169-170.

Andersen, S. & Sjørring, S. (1992): Geologisk Set, Det nordlige Jylland, En beskrivelse af områder af national geologisk interesse. Lokalitet 7 Læsø, side 60-67.

Christensen, B. (1987): Læsø – som du var engang. S.A.L. Forlaget, 142 sider. Side 45-48.

Schmidt A.F. (1932): Danmarks Kæmpesten, side 229-230.

Friis, A. (1928): De danskes øer, Bind III, Afsnit Læsø. Lindhardt og Ringhof Forlag A/S. 1. e-bogsudgave, 2017, Format: EPUB 3.0.

Fotos: Henrik J. Granat

Udforsk stenen

Læs mere om Store Pigesten

Store Pigesten måler 5 x 4 x 2,2 m. Beregnet som ellipsoide vejer stenen omkring 60 ton.

Store Pigesten er overvokset med laver i gule, grå, oliven og næsten sorte farver.

På vestsiden findes indhugget en utydelig inskription.

Besøg Store Pigesten

Store Pigesten ligger i Byrum Sogn, Læsø Kommune. Rønnerne ejes dels af staten og dels af private lodsejere. Arealerne fletter ind i hinanden, men kan dog betragtes som et hele i forhold til adgang. Der er offentlig adgang til fods over hele området, dog med den vigtige undtagelse, at i fuglenes yngletid, 1. maj til 15. juli, er der ikke adgang til arealerne vest for Hornfiskrønvej. Store Pigesten ligger ved Hornfiskrønvej, men akkurat få meter vestfor! Der kan desuden være jagt på de private arealer, som du skal være opmærksom på. I vintermånederne er turen svær eller umulig, da Rønnerne på den årstid ofte er overskyllet af havet. Du må cykle og ride på Hornfiskrønvej. Hunde må ikke medbringes – hverken i eller uden snor.

Fra Hovedgaden i Byrum følges skiltene mod Saltsydehytten og Rønnerne mod syd ad bl.a. Storhavevej, Kokvadgårdsvej og Hornfiskrønvej, til du kommer til Læsø Saltsyderi med stor p-plads. P-pladsen er udgangspunkt for gåtur ud over Rønnerne eller cykeltur på Hornfiskrønvej. Store Pigesten ligger på Kringelrøn ved Hornfiskrønvej, hvor denne slår et knæk halvanden km syd for Saltsydehytten.