Den geologiske udforskning af Danmark 1888–1995 – Danmarks Geologiske Undersøgelse: Arbejde og historie

Jo mere man ved om undergrunden, desto mere fornuftigt kan man udnytte den. Og jo mere man udnytter undergrunden, desto mere får man at vide om den. Vekselvirkningen mellem forskning og anvendelse går som en rød tråd gennem historien om den geologiske udforskning af Danmark.

Det første forslag i Folketinget om at oprette Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) i 1888 kom fra folketingsmand Victorinus Pingel. Men det faglige indhold til forslaget om at oprette DGU kom imidlertid fra Johannes Frederik Johnstrup, som var professor i mineralogi ved Københavns Universitet.

Det fremgår af professorens optegnelser, at han kun forestillede sig de allerøverste jordlag kortlagt, altså fordelingen af de forskellige øvre, løsere jordbundsarter.

Udforsk historiske glimt fra Danmark

Portræt af Victorinus Pingel (1834-1919)

Victorinus Pingel (1834-1919)

Det er svært at vide, om DGU overhovedet ville være blevet oprettet, hvis ikke Victorinus Pingel i 1887 havde rejst spørgsmålet i Folketinget.

Han var oprindeligt uddannet som klassisk filolog i latin og græsk, men uddannede sig senere også som geolog. Gennem de moderne naturvidenskabelige teorier og ikke mindst tidens nye politiske strømninger kom Victorinus Pingel på kant med både sit parti, Venstre, og sin arbejdsgiver, Metropolitanskolen (der i dag under navnet Gefion Gymnasium har til huse sammen med GEUS på Øster Voldgade 10).

Pingels overbevisning og skarpe sprog medførte, at han blev afskediget fra skolen og derefter helt helligede sig politik. Han blev valgt til Folketinget (1884–92) i Aarhus for Venstres radikale fløj (senere Det Radikale Venstre).

Foto: Portrætmaleri på GEUS.