Geofysikerne rykker ind

Efter den hæsblæsende tid omkring nyordningen på olie/gas-området og voldgiftssagen mellem staten og A.P. Møller – Mærsk i starten af 1980’erne var der faldet ro på DGU’s arbejde med oliegeologi. Det var nu anerkendt, at DGU sad med en betydelig ekspertise.

Området, som fortsat blev ledet af Arne Dinesen og Claus Andersen, var blevet udvidet med mange yngre medarbejdere, herunder et stort rykind af geofysikere – Jens Jørgen Møller, Jørgen Tulstrup, Kurt Damtoft Poulsen og Peter Japsen var de første – der sammen med DGU’s hidtil eneste geofysiker, J.C. Baartman, kunne håndtere de efterhånden enorme mængder af data fra seismiske undersøgelser.

Uddannelse af oliegeologer stod lavt på universiteternes programmer for uddannelse. Inspireret af en international evaluering af geolog-uddannelsen i Danmark oprettede Københavns Universitet ganske vist en geologi-linje med særlig vægt på geofysik.

Uddannelsen fik stor tilslutning, men blev lukket igen af universitetets naturvidenskabelige fakultet efter få år.

Imidlertid var det blevet indføjet i de nye koncessionerede olieselskabers forpligtelser, at de skulle bidrage til ‘on-the-job training’, dvs. studieophold i typisk et halvt år med alt betalt af selskabet.

I perioden 1983–1990 kom ca. 20 af DGU’s geologer på sådanne længerevarende uddannelsesophold i udlandet, især i USA. Et tilsvarende antal studieophold kom universitetsansatte og medarbejdere i Energistyrelsen til gode.

Læs også Olieprøvearkiv helt til rotterne