Olie, olie!

I 1965 begyndte et nyt selskab, Dansk Undergrunds Consortium (DUC), at bore efter olie i Danmark. Tanken var, at konsortiet med deltagelse af A.P. Møller – Mærsk skulle fortsætte ad samme spor, som de dansk-amerikanske forsøg på at finde olie havde fulgt.

DUC’s første boringer fandt da også sted på land i Jylland – ved Rønde og Nøvling – men i 1966 skiftede fokus fuldstændigt. Det skete, da den første boring, som blev foretaget i den danske del af Nordsøen, stødte på olie!

Fundet var samtidig det første i hele Nordsøen. Det var nærmest gjort på trods af alle odds. Grundlaget for at udpege positionen for boringen var nemlig yderst spinkelt sammenlignet med de boringer, der var foretaget på land, hvor man i forvejen havde anvendt magnetiske, seismiske og tyngdemålinger i stort omfang.

Helt uventet blev fundet gjort i skrivekridt. Man havde ikke forestillet sig, at det ekstremt finkornede skrivekridt kunne fungere som reservoir for olie, og heller ikke at man ville kunne indvinde olie fra dette teknisk set meget vanskelige materiale. I første omgang vurderede DUC derfor, at oliefeltet var for lille og vanskeligt til, at en udvinding kunne betale sig.

Alligevel skabte fundet naturligvis voldsom optimisme set i lyset af, at der var fundet olie i den allerførste danske offshore boring, mens de tidligere boringer på land havde været skuffelse på skuffelse.

Senere skulle det i øvrigt også vise sig, at feltet ganske vist ikke var blandt de største, men dog rentabelt at udnytte. Det skete i 1980’­erne. Feltet hedder i dag Kraka-feltet.

Overraskende fund i Nordsøen

I Norge, England og Holland gav det danske fund i Nordsøen anledning til optimisme og aktivitet. Således fandt nordmændene det meget store Ekofisk-felt i skrivekridtet - men først efter mange gennemboringer af forekomsten, uden at man opdagede den.

Feltet var tydeligt på de seismiske undersøgelser, men også der havde man store problemer med at forstå, hvordan skrivekridt kunne fungere som oliereservoir, og hvordan det teknisk set skulle gribes an.