Staten ønsker aktivt tilsyn

I 1974 skete der et markant skifte i statens forhold til DUC, og dermed også i DGU’s rolle. Den 1. april 1974 var ansvaret for administrationen af området nemlig flyttet fra Ministeriet for Offentlige Arbejder til Handelsministeriet.

Og samtidig ønskede regeringen en ny form for tilsyn, hvor ministeriet skulle presse DUC til at præstere et højere aktivitetsniveau.

Ønsket om mere aktivitet var især begrundet i to forhold.

For det første havde verden netop oplevet den første energikrise. Krisen var udløst af stigende priser på olie koordineret af de olieproducerende landes organisation OPEC. Her blev Danmark særlig hårdt ramt efter, at statsminister Anker Jørgensen (S) på et møde i Fredericia havde udtalt, at araberne var ude på at kaste israelerne i havet.

Det førte til den saudiarabiske olieminister sheik Yamanis vrede mod Danmark og store problemer med olieforsyningen. Bl.a. blev der indført forbud mod privat bilkørsel på søndage. Krisen havde gjort værdien af forsyningssikkerhed på energi­området tydelig for alle.

For det andet havde man ikke vidst, at der faktisk var betydelige mængder af olie i Nordsøen, dengang koncessionen blev tildelt i 1962.

Bilfri søndage

En bilfri søndag i 1973. Bilerne holdt stille, og familien Danmark kunne vandre rundt i gaderne og på motorvejene.      Foto: Scanpix/Knud Henrichsen

Mod sædvane tog adskillige geologer ordet i den offentlige debat og påpegede de danske muligheder for at gøre oliefund. Og både Politikens journalist Bo Maltesen og DR’s Jørgen Flindt Pedersen og Erik Stephensen kørte en lang, dybdeborende kampagne for at få ændret den danske politik for olieefterforskning. Flindt Pedersen og Stephensen fik i øvrigt journalistikkens Cavling-pris for deres udsendelse Det sidste stik i 1979.

For at styrke argumentationen over for DUC hyrede Handelsministeriet det amerikanske firma DeGolyer and MacNaughton, som var eksperter i olieudvinding, som konsulenter.

Det blev DGU's opgave at forsyne den amerikanske virksomhed med en lang række geologiske nøgledata. Alene overleveringen var en krævende opgave. Den gang kunne man ikke sende en e-mail med vedhæftede dokumenter.

Desuden skulle DGU være en del af den danske stats nye, aktive tilsyn med DUC. Anført af Arne Dinesen kastede DGU's geologer sig ud i arbejdet.

Læs også Oversøiske oliekunder

Manglende indvinding af gas i Nordsøen

Den 17. oktober 1975 afleverede Dinesen en omfattende rapport. Det skete i rollen som afgående personligt tilsynsførende med borearbejdet, da tilsynet netop var gået over til Energistyrelsen.

Den vigtigste konklusion i rapporten var, at DUC havde forsømt at sætte gang i indvinding af gas, som der ellers var grundlag for ud fra de foreløbige undersøgelser. Derfor burde staten fratage DUC eneretten til indvinding af gas i Nordsøen.