Stop for geologer på platforme

Dansk Undergrunds Consortium, DUC, fandt snart olie flere steder i Nordsøen, og i 1971 blev man overbevist om, at nogle af fundene var store nok til kommerciel udvinding.

Blandt de tidlige fund var det, som blev grundlaget for Dan-feltet, der snart kom i produktion og som fortsat indtager positionen som det mest givende felt gennem årene i den danske del af Nordsøen.

Hos DGU havde man forestillet sig, at der skulle udstationeres geologer på platformene i Nordsøen, lige som der havde været geologer til stede ved DAPCo’s boringer på land.

Det lykkedes at være med på første parket ved den allerførste boring i 1966 og også ved de følgende boringer. Men i 1968 måtte man opgive at være til stede, fordi forhandlinger med geologernes fagforening, Dansk Magisterforening, strandede. Parterne kunne ikke blive enige om, hvilket løntillæg, geologerne skulle have for udstationeringen.

Først efter en langvarig arbejdsnedlæggelse og blokade på DGU blev man i 1980 enige med Finansministeriet om en overenskomst for offshore-arbejde. Men da havde DGU i mellemtiden ændret strategi, således at DGU kun deltog i borearbejde, når det skete på konsulentbasis for de pågældende firma­er.

Lovgivningen sikrede, at Borearkivets undergrundsafdeling fortsat fik daglige prøver og data fra boringerne, men det praktiske indblik i arbejdet mistede man i de fleste tilfælde.

Læs også Personligt tilsyn med boringer