GEUS' geologiske arbejde i Grønland 1995-2013

Den systematiske kortlægning fuldføres, og interessen for mineraler og olie vokser.

I 1999 afsluttede GEUS dataindsamlingen til den landsdækkende geologiske kortlægning i størrelsesforholdet 1:500.000 og opfyldte dermed et af de hovedmål, som den ‘Systematiske geologiske undersøgelse af Grønland’ i 1946 blev stiftet for at udføre.

Det var naturligvis en milepæl, fordi geologien i de isfrie landområder nu er undersøgt hele vejen rundt omkring den gigantiske iskappe. Desuden har geologerne klarlagt Grønlands geologiske udviklingshistorie gennem 3,8 milliarder år, og samtidig er der fundet mange vigtige mineralforekomster.

Undervejs på deres vandringer gennem fjeldene har geologerne indsamlet over 400.000 stenprøver, som er blevet bearbejdet og analyseret i samarbejde mellem GEUS og en lang række danske og internationale forskningsinstitutioner.

Resultaterne er blevet publiceret i mere end 2300 videnskabelige artikler og dokumenteret i flere tusinde rapporter, feltmålebøger og kort.

De sidste af i alt 14 kortblade, som til sammen dækker hele det isfrie land, blev offentliggjort i 2004. Kortene og baggrundsmaterialet er i vidt omfang tilgængeligt online i et moderne Geografisk Informationssystem (GIS) med digitale geologiske kort, analyser af de geologiske strukturer, areal- og volumenberegninger, geografisk visualisering af resultaterne samt data til brug for modelberegninger.

Kortmaterialet er tilgængeligt i en række digitale og online produkter, som præsenterer geologiske, geokemiske og geofysiske data. På den måde får geologer fra hele verden og mineindustrien adgang til et samlet sæt af informationer, som kan danne udgangspunkt for deres egne undersøgelser.

Grønlandsk frimærke fra 2004

Grønlandsk frimærke

Frimærke udgivet af det Grønlandske Postvæsen i 2004 i anledning af at GEUS blev færdig med den overordnede geologiske kortlægning af Grønland efter 40 års arbejde.

Foto: GEUS.