Grundfjeld og muldjord fusionerer: GGU + DGU = GEUS

I GEUS er Danmarks Geologiske Undersøgelse og Grønlands Geologiske Undersøgelse smeltet sammen. Det har givet større slagkraft på en række områder af stor strategisk betydning for samfundet, blandt andet jagten på energiråstoffer og forståelsen af klimaforandringerne.

Da statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) dannede regering i 1994, blev Miljøministeriet lagt sammen med Energiministeriet. Sammenlægningen blev set som en klar fordel i DGU, der havde store opgaver for begge de to tidligere ministerier, som ikke altid havde været enige om, hvordan DGU skulle prioritere opgaverne. Og i GGU så man – efter de gentagne politiske forsøg på at ‘hjemtage’ institutionen til Grønland – sammenlægningen som en forankring af forskningsinstitutionen i Danmark.

Det nye stærke Miljø- og Energiministeriet fik Svend Auken (S) (1943–2009) som minister og Leo Bjørnskov som departementschef. Blandt andet på baggrund af tidligere forslag fra Ole Winther Christensen og Martin Ghisler fandt Svend Auken det oplagt, at DGU, som havde hørt under Miljøministeriet, passende kunne fusioneres med Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU), der havde været en del af Energiministeriets ressort.

Miljø- og energiminister Svend Auken gik ind for ideen om fusion med stort engagement. Ved flere lejligheder udtalte han:

"Lad os lave verdens bedste geologiske undersøgelse!"

Fusionen blev en realitet i 1995 under det nye fælles navn Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS. Senere – i 2007 – blev navnet ændret til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, men kaldenavnet GEUS blev bevaret.

Ny direktion

 

Den nye direktion for GEUS på besigtigelsestur til feltlejr ved Centrum Sø i Nordøstgrønland i 1995.

Fra venstre: direktør Martin Ghisler, administrerende direktør Ole Winther Christensen, statsgeolog Niels Henriksen (Oscar), helikopterpilot Urs Stoller og vicedirektør Jens Morten Hansen.

Foto: Jakob Lautrup, GEUS

Miljøminister Svend Auken

De tre hovedpersoner

Fra venstre administrerende direktør for GEUS Ole Winther Christensen, miljøminister Svend Auken og departementschef Leo Bjørnskov.

I forbindelse med sammenlægningen af DGU og GGU til GEUS i 1995 blev der afholdt en personalekonference på LO-højskolen i Helsingør.

Foto: Jakob Lautrup, GEUS

Den nye direktions rollefordeling

I forbindelse med fusionen kom direktionen til at bestå af Ole Winther Christensen som adm. direktør, mens GGU’s direktør Martin Ghisler beholdt titlen som direktør, og Jens Morten Hansen fik titel af viceadministrerende direktør.

Hermed genopstod reelt den faglige funktion, som de to daværende chefgeologer havde haft fem år tidligere.

Martin Ghisler fik nemlig ansvar for områderne energi, råstoffer, databanker og formidling samt sager vedrørende Grønland, mens Jens Morten Hansen fik ansvar for grundvand, natur og miljø samt – med sekretariatschef Ole Bjørn Hansen som hovedkraft – ansvar for udvikling af DGU’s projektorganisation og økonomistyring, så det kunne anvendes på det fusionerede GEUS.