Reservoirkarakterisering

I forbindelse med efterforskning og udvikling i Nordsøen har GEUS stor erfaring i at arbejde med reservoirkarakterisering. GEUS har gennem mange år leveret rådgivning og konsulentydelser omkring kalkkarakterisering, og er del af en lang række forskningsprojekter, også med fokus på sandstensreservoirer.

GEUS forsker i stratigrafi og sedimentologi set i forhold til bl.a. reservoirarkitektur og heterogenitet. GEUS arbejder ud fra en tværfaglig tilgang, der integrerer både geologiske, geofysiske, petrofysiske og andre data, i karakteriseringen af reservoirer. 

GEUS arbejder med de mange aspekter af den geologiske reservoirmodel og udarbejder evalueringer for specifikke områder. 

På den engelske del af vores website kan du læse om GEUS' arbejdsområder, der indgår i en gennemgående reservoirkarakterisering, såsom sedimentologi, petrofysik, seismisk tolkning og biostratigrafi, foruden disse emner: