Geotermi og jordvarme

Hos GEUS forsker vi i, hvordan man kan opnå en bedre udnyttelse af dyb geotermisk energi, overfladenær jordvarme samt lagring af overskudsvarme.

Denne viden bruger vi til at rådgive danske myndigheder om udnyttelse af Jordens geotermiske ressourcer. Derudover samarbejder vi med andre aktører i energibranchen om at minimere omkostninger og risici ved forskellige geotermiske løsninger. GEUS er en central aktør inden for både forskning og rådgivning i:

  • Dyb geotermisk energi
  • Overfladenær jordvarme

Mange års erfaring med dyb geotermisk energi (800-3000 meters dybde)

GEUS har igennem mange år bedrevet forskning og rådgivning i forbindelse med vurderingen af de dybtliggende geotermiske ressourcer i Danmark. Oftest i tæt samarbejde med private firmaer og offentlige institutioner.

Arbejdet består hovedsageligt i at udvikle geologiske modeller, der beskriver og forudsiger, hvor der findes geologiske lag i undergrunden, som indeholder store mængder af varmt vand, der kan pumpes op til overfladen, hvor den geotermiske energi så kan udnyttes. Det foregår normalt ved at pumpe det varme vand op gennem en produktionsboring og ekstrahere varmen. Det afkølede vand pumpes derefter tilbage til lagene i undergrunden gennem en injektionsboring.

Læs mere om GEUS' arbejde med dyb geotermisk energi.

Aktiv i forskning og rådgivning om overfladenær geotermisk energi/jordvarme (0-300 meters dybde)

De overfladenære geotermiske ressourcer udnyttes især ved indvinding fra jordvarmeslanger og lukkede jordvarmeboringer (typisk benævnt 'jordvarme') samt til grundvandskøling via åbne boringer. Endvidere kan den overfladenære geologi benyttes til energilagring.

GEUS foretager bl.a. vurdering af varme og grundvandsstrømning på baggrund af modelstudier og en løbende kortlægning af jordarternes termiske egenskaber i de øverste 300 meter i Danmark. Dette bidrager til at sikre, at anlæg kan etableres under hensyntagen til det omgivende miljø, og at der kan etableres rentable og optimalt fungerende anlæg.

Læs mere om GEUS’ arbejde med jordvarme, køling og lagring.