Vandkvalitet

Langt størstedelen af drikkevandet i Danmark kommer fra grundvandet. Derfor er det vigtigt at opretholde grundvandets kvalitet. GEUS arbejder med forskning inden for rensning af grundvand, overvågning af grundvandskvaliteten, regulering af kvælstof og nitrat, samt sammenhængen mellem drikkevandets kvalitet og sundhed.

Vandteknologi

På GEUS arbejder og forsker vi i rensning af vand, og er førende indenfor udvikling af miljøbioteknologiske metoder, der renser grundvand og havvand. Vi forsker blandt andet i mikrobielle processer, der har til formål at nedbryde miljøfremmede stoffer i grundvandet, og mikrobiologisk omsætning af uorganiske forbindelser i grundvandet. Vi indgår samtidig i arbejdet med at finde de mest optimale løsninger på fjernelse af forurenet grundvand fra punktkilder der udgør en forureningstrussel.

Læs mere om vores arbejde med vandteknologi.

Grundvandskvalitet

Stort set alt drikkevand i Danmark kommer fra grundvandet, der bliver pumpet op og behandlet, inden det leveres til forbrugerne. Derfor er det vigtigt at fastslå grundvandets kvalitet. GEUS står som landets fagdatacenter for overvågningsprogrammer til at fastslå grundvandskvaliteten, og forsker samtidig i hvad der udgør potentielle trusler mod kvaliteten af grundvandet.

Læs mere om vores arbejde med grundvandets kvalitet.

Kvælstof og nitrat

Et højt indhold af nitrat i grundvand udgør en sundhedsrisiko og en trussel mod miljøtilstanden i søer og vandløb. Nitrat i grundvandet stammer hovedsageligt fra udvaskning af kvælstof i landbruget. På GEUS arbejder vi derfor på at danne faglige grundlag for regulering af landbrugets forbrug af kvælstof, i henhold til risikoen for udvaskning af kvælstof til grundvand.

Læs mere om vores arbejde med kvælstof og nitrat i grundvandet.

Drikkevand og sundhed

GEUS samarbejder med det medicinske forskningsmiljø om relationer mellem drikkevandets kvalitet og folkesundhed. Vi har unikke omstændigheder i Danmark til at studere denne relation, fordi vi har et lavt forbrug af flaskevand, produktion af drikkevand fra grundvand og en lang tradition med registrering af miljø- og sundhedsdata.

Læs mere om vores arbejde med drikkevand og sundhed.