Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa)

De mineralske råstoffer anvendes til fremstilling af stort set alt hvad vi omgiver os med og er forudsætning for opbygning og udbygning af samfundet. Med en global voksende befolkning og øget velstand samt nye teknologier, øges efterspørgslen på råstoffer, det gælder både med hensyn til mængden og forskellige typer af råstoffer. Verdens ressourcer er under pres. 

Det har ført til behov for videnbaserede data om de komplekse sammenhænge, der udgør værdikæderne for de enkelte råstoffer, fra efterforskning og udvinding, forarbejdning og produktion af halvfabrikata og varer til forbrug og eventuelt genanvendelse. En vigtig opgave består således i at vurdere, hvad der kan forårsage mangelsituationer, og i hvilket omfang sådanne mangelsituationer vil påvirke samfundet.

I 2013 etablerede GEUS Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa), som blandt andet analyserer om det danske samfund og danske virksomheder kan blive berørt af flaskehalse i forsyningskæderne af  mineralske ressourcer, og i hvilket omfang dette vil påvirke den danske økonomi. MiMa skal derudover afdække de udfordringer og muligheder, der er forbundet med genanvendelse af mineralske råstoffer.

MiMa's arbejde tager afsæt i GEUS' forskningsbaserede viden og kapacitet på råstofområdet, og centeret yder desuden målrettet information til både private interessenter og myndigheder. Desuden udarbejder MiMa informationsmateriale om emner som har samfundsmæssig betydning.

De mineralske råstoffer anvendes til fremstilling af stort set alt hvad vi omgiver os med og er forudsætning for opbygning og udbygning af samfundet. Med en global voksende befolkning og øget velstand samt nye teknologier, øges efterspørgslen på råstoffer, det gælder både med hensyn til mængden og forskellige typer af råstoffer. Verdens ressourcer er under pres. 

Jakob Kløve Keiding
Chefkonsulent
Kortlægning og Mineralske Råstoffer